ADDEV Materials

Project Zero Carbon, een bijdrage aan de klantuitdagingen van onze partner Schneider Electric

ADDEV Materials is een van de 1.000 leveranciers die deelnemen aan het Zero Carbon-project van Schneider Electric. Claire Charondière, Procurement Project Leader, Schneider Electric, legt uit wat de doelstellingen van dit project zijn.

Wat houdt het Zero Carbon project in?

Schneider Electric heeft zich voor de lange termijn gecommitteerd aan de Sustainable Development Goals van de Agenda 2030 van de Verenigde Naties. Dankzij zijn dashboard Schneider Duurzaamheid Impact (SSI) 2021-2025 volgt en rapporteert de Groep elk kwartaal over de voortgang met betrekking tot concrete doelen op het gebied van klimaat, hulpbronnen, vertrouwen, gelijke kansen, generaties en lokale gemeenschappen. Het Zero Carbon-project is gericht op een van onze klimaatverplichtingen: het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen (BKG) met 50 % door de activiteiten (scope 1 en 2) van 1.000 van onze belangrijkste leveranciers tegen 2025. De inzet is hoog: deze leveranciers zijn verantwoordelijk voor 70 % van onze inkomende uitstoot in de toeleveringsketen. Bovenal is het een eerste stap in het betrekken en ondersteunen van onze leveranciers bij de diepgaande transformatie van onze activiteiten, met als doel een Net-Zero Carbon toeleveringsketen tegen 2050.

Wat houdt uw ondersteuning in?

Dankzij onze inzet om onze activiteiten de afgelopen 15 jaar koolstofarm te maken, hebben we veel expertise opgedaan in het ondersteunen van onze leveranciers, door onze ervaring en knowhow te delen met behulp van onze eigen producten, oplossingen en diensten op het gebied van energiebeheer. Om te beginnen hebben we de volwassenheid van leveranciers op het gebied van decarbonisatie beoordeeld aan de hand van een vragenlijst. Vervolgens hebben we in de zomer van 2021 technische trainingen gegeven met Zero Carbon projectmanagers en experts op het gebied van energie-efficiëntie en duurzame ontwikkeling. Sinds oktober 2021 bieden maandelijkse forums een forum voor het uitwisselen en delen van ervaringen tussen gelijken binnen de gemeenschap van 1.000 leveranciers die betrokken zijn bij het project. We hebben ook talrijke trainingssessies gegeven over het berekenen van koolstofvoetafdrukken. In 2022 is de implementatiefase van start gegaan, gebaseerd op 3 pijlers: Analyse (kwantificeren en meten van broeikasgasemissies), Ambitie (bepalen van een strategie en reductiedoelstellingen), Actie (bepalen van een actieplan en de implementatie ervan).

Welke hefbomen kan een leverancier als ADDEV Materials gebruiken?

ADDEV Materials is een zeer proactieve leverancier op het gebied van Zero Carbon. Een eerste hefboom voor decarbonisatie voor een fabrikant als ADDEV Materials is de elektrificatie van zijn activiteiten (industriële processen, gebouwen, wagenpark), zoals het vervangen van een gasketel door een warmtepomp. Een tweede hefboom is de vermindering van het energieverbruik, door gebruik te maken van energie-efficiënte oplossingen en digitale tools om de energieprestaties van de industriële processen en gebouwen te beheren en te optimaliseren. Een derde hefboom is de vervanging van energiebronnen door hernieuwbare energiebronnen (aankoop van 'groene' elektriciteit, bijvoorbeeld), of lokale energieproductie (installatie van fotovoltaïsche panelen, bijvoorbeeld), of koolstofcompensatie.