ADDEV Materials

Afval verminderen

Sinds enkele jaren probeert ADDEV Materials zijn processen te optimaliseren om zo weinig mogelijk afval te produceren. Op al onze industriële locaties wordt afval gesorteerd, maar helaas is onze CIW-bak (niet-gevaarlijk industrieel afval) nog steeds vol omdat er voor bepaalde materialen geen recyclingkanalen zijn.

In 2021 hadden we vastgesteld dat slechts enkele vestigingen verantwoordelijk waren voor het grootste deel van ons afval dat op het niveau van de Groep werd geproduceerd: dit is met name het geval op onze vestiging France Découpe (28% geproduceerd afval per ADDEV Materials in 2021, d.w.z. 409 ton).

We hebben onze afvalsorteerprocedures geperfectioneerd met de systematische scheiding van materialen op elke productielijn, de installatie van een nieuwe gecentraliseerde opslagruimte voor afval om de stromen op locatie te verminderen en de aankoop van nieuwe ergonomische containers om afval beter van de productie naar het magazijn te transporteren.

Om de hoeveelheden CIW-afval te verminderen, hebben we extra controles op de machines uitgevoerd en strikte aanpassingen doorgevoerd om het gebruik van grondstoffen tijdens de productie te verminderen. Onze verwerkingsbedrijven voeren ook regelmatig analyses uit van ons CIW-afval om recycling- en terugwinningskanalen te identificeren. Op de site van France Découpe heeft een nieuw systeem voor het wassen van drukonderdelen ook geholpen om het waterverbruik en dus de hoeveelheid vervuild water te verminderen.

Op de site van France Découpe hebben al deze acties de hoeveelheid geproduceerd afval met 20% verminderd. Ze werden uitgevoerd om onze impact op de biodiversiteit en de koolstofuitstoot in verband met afvalverwerking te verminderen, in overeenstemming met onze aanpak voor ecologische en energietransitie en ons actieplan voor decarbonisatie. Het heeft ons ook in staat gesteld om onze verwerkingskosten, die de afgelopen jaren gestaag zijn gestegen, met onze dienstverleners te verlagen. Het doel is om deze acties en methoden uit te rollen naar al onze vestigingen in Frankrijk en daarbuiten.