ADDEV Materials

Asystent ds. obsługi klienta

Poszukujemy Asystenta ds. obsługi klienta F/H do naszego zakładu w Tuluzie. Twoją rolą będzie zarządzanie i monitorowanie relacji z klientami od momentu złożenia zamówienia do dostawy w celu osiągnięcia satysfakcji klienta.

 • Pełnienie roli pośrednika między klientami a wewnętrznymi działami firmy od momentu otrzymania zamówienia klienta do momentu dostawy.
 • Wypełnij dokument tworzenia nowego konta klienta
 • Korzystanie z narzędzia CRM do aktualizacji plików i działań (aktualizacja cen, zamykanie transakcji itp.).
 • Przeprowadzenie przeglądu zamówienia pod kątem zgodności z naszymi standardami (ogólne warunki handlowe, wycena, czas realizacji itp.) i wymaganiami określonymi w zamówieniu klienta, a następnie zgłoszenie wszelkich rozbieżności do zatwierdzenia.
 • Przetwarzanie i integracja zamówień/prognoz klientów z systemem ERP
 • Potwierdzanie terminów dostaw do klientów poprzez codzienne rozmowy z klientami wewnętrznymi.
 • Kontaktowanie się z klientami wewnętrznymi przez e-mail/telefon w przypadku opóźnień w celu zapewnienia jak najlepszego poziomu obsługi klienta.
 • Dostosowywanie dat potwierdzeń zamówień do klientów w celu uwzględnienia opóźnień i w razie potrzeby informowanie o wszelkich zmianach.
 • Codzienne monitorowanie klientów (zaległości i opóźnienia).
 • Zgłaszanie przyczyn opóźnień w dostawach do klientów (plik śledzenia)
 • Przekazywanie informacji i badanie wszelkich blokad księgowych klienta (przekroczenia - proforma itp.).
 • Administracyjne zarządzanie reklamacjami klientów: wprowadzanie reklamacji do systemu ERP i w razie potrzeby kontaktowanie się z klientami wewnętrznymi/zewnętrznymi.

PROFIL :

Na to stanowisko poszukujemy osoby, która chce przede wszystkim służyć naszym klientom. W każdej naszej interakcji staramy się stworzyć atmosferę zaufania i budować trwałe relacje. Aby to osiągnąć, szukamy osoby, która będzie w stanie sprostać oczekiwaniom naszych klientów i będzie miała niezbędny rygor, aby ich zadowolić. Jako eksperci w dziedzinie aeronautyki i obronności działamy w wysoce znormalizowanym środowisku ze znacznymi ograniczeniami operacyjnymi, wymagającymi wysokiego stopnia czujności i zdolności adaptacyjnych. Ta rola jest wizytówką ADDEV Materials, zarówno na zewnątrz poprzez różne codzienne interakcje, jak i wewnętrznie, w celu rozpowszechniania informacji i pracy zespołowej w celu znalezienia rozwiązań problemów naszych klientów w terenie.

Poszukujemy osoby z następującymi umiejętnościami:

 • Obsługa klienta i umiejętności komunikacyjne
 • Zrozumienie wyzwań aeronautyki i ograniczeń środowiskowych.
 • Zrozumienie sektora dystrybucji.
 • Duch pracy zespołowej i autonomia
 • Umiejętności programu Excel
 • Umiejętności w zakresie ERP (najlepiej SAGE X3)
 • Jesteś w stanie pracować w języku angielskim.

Co możemy dla Ciebie zrobić

 • Twoje pomysły zostaną wysłuchane! Nasza kultura zachęca do inicjatywy i odpowiedzialności, a my doceniamy wnikliwość
 • 🚀 Miejsce do nauki i rozwoju: cotygodniowe spotkania 1:1 z przełożonym, informacje zwrotne 360° od współpracowników, osobiste cele, aby rozwijać swój potencjał.
 • Możliwość telepracy (maksymalnie 2 dni w tygodniu)
 • PEE
 • Udział w zyskach

Zastosowanie

Zaakceptowane pliki: .pdf, .doc, .docx