ADDEV Materials

Kierownik projektu ds. operacji cyfrowych

Aby wesprzeć cyfrową i przemysłową transformację naszej firmy, poszukujemy przyszłego Tech Ops Project Managera (F/H) w Lyonie.

Rolą Tech Ops jest reagowanie na lokalne problemy w miejscu pracy poprzez proponowanie odpowiednich rozwiązań (aplikacje biznesowe/Lean Management).

Będzie on odpowiedzialny za opracowywanie, koordynowanie i wdrażanie tych projektów usprawniających, aby wspierać grupę Addev Materials w jej cyfrowej transformacji.

Zadania Project Managera będą podzielone między przemysłową transformację cyfrową i doskonałość operacyjną. Celem jest metoda "Test & Learn".

Kierownik projektu Tech Ops będzie mógł liczyć na lokalne przekaźniki biznesowe, aby uruchomić pilotaż przed wdrożeniem na pełną skalę, jeśli proponowane rozwiązanie okaże się istotne dla Grupy.

Lokalne zarządzanie projektami

- Zbieranie i analizowanie wymagań, sporządzanie specyfikacji i specyfikacji funkcjonalnych,

- Gwarantowanie planowania w koordynacji z interesariuszami projektu

- Monitorowanie i komunikacja z interesariuszami

- Testowanie aplikacji i nowych usług od A do Z we współpracy z zespołami

- Wspieranie integracji rozwiązań z systemami informatycznymi i łączenie ich ze źródłami danych DATA i ERP.

- Szkolenie kluczowych użytkowników wdrożonych rozwiązań

Wdrożenie na dużą skalę

- Wspieranie kierownika ds. operacji cyfrowych we wdrażaniu wielofunkcyjnych projektów zatwierdzonych w planie działania w lokalizacjach.

- Uruchomienie, przetestowanie i zatwierdzenie rozwiązania w lokalnej lokalizacji, a następnie wdrożenie go we wszystkich lokalizacjach Grupy.

Prowadzenie i ułatwianie projektów poprawy wydajności operacyjnej w zakładach ADDEV (Francja i Europa)

- Wdrażanie działań ciągłego doskonalenia w koordynacji z

operacyjne w lokalizacjach

- Prowadzenie, stymulowanie i koordynowanie grup roboczych ds. ciągłego doskonalenia

Pomoc w tworzeniu mapy drogowej poprzez proponowanie innowacji cyfrowych

Profil

Posiadasz wykształcenie inżynierskie, biznesowe, IAE, poziom BAC+4/5 ze specjalizacją w cyfryzacji lub przemyśle 4.0. Chętnie angażujesz się w projekty operacyjne i strategiczne oraz działasz jako łącznik między funkcjami zakładu. Masz silną kulturę cyfrową i żywo interesujesz się przemysłem.

Jesteś ceniony za swoje umiejętności analityczne, zdolność do podsumowywania, dynamizm, wszechstronność i dbałość o szczegóły. Masz dobre umiejętności interpersonalne i jesteś w stanie dostosować się do kontaktów biznesowych i zrozumieć ich wyzwania.

Umiejętności biznesowe :

 Narzędzia Lean Manufacturing (Six Sigma, Kaizen, 5S, SMED itp.)

 Zarządzanie projektami

 Appetence dla aplikacji bez kodu

 Zrozumienie systemów i przepływów informacji (dane, EDI)

 Konfiguracja rozwiązania

Umiejętności interdyscyplinarne

 Umiejętności rozwiązywania problemów,

 Organizacja i ustalanie priorytetów,

 Autonomia,

 Ciekawość i dyscyplina

 Przekazywanie wiedzy

 Angielski

Umiejętności behawioralne :

 Zarządzanie zmianami

 Umiejętność słuchania i pracy w zespole

 Smak podróży i relacji z wieloma lokalizacjami

Zastosowanie

Zaakceptowane pliki: .pdf, .doc, .docx