Vše o zhoršení dielektrických vlastností

Home " Zprávy " Vše o zhoršení dielektrických vlastností

Žádný izolační materiál nemá neomezenou životnost a dielektrické vlastnosti se mohou časem zhoršovat. Ačkoli se faktory zhoršení vlastností těchto izolátorů mohou lišit, důsledky jsou vždy stejné: selhání chráněného zařízení. Proto je nezbytné vždy zvolit materiál přizpůsobený specifikacím.

Jaké jsou faktory poškození elektrických izolátorů?

Při zhoršování dielektrických vlastností izolantů se uplatňují především dva faktory:

  1. teplota : Je známo, že teplota je přitěžujícím faktorem , protože čím je vyšší, tím je materiál poddajnější, což urychluje jeho degradaci působením elektřiny.
  2. a elektrické napětí způsobené částečnými výboji spojenými s napěťovými špičkami.

Elektrický izolátor je totiž po celou dobu své životnosti veden do boje s proudem. Tento neustálý boj ho oslabuje, protože elektrický proud postupně narušuje povrch tohoto izolantu. Po určité době se objeví elektrický oblouk, a tudíž funkce izolace se přeruší .

Navíc čím prudší je útok proudu, a tedy čím vyšší je napětí, tím rychlejší je tato degradace.

Kromě těchto faktorů, jejichž vliv je systematický, je třeba vzít v úvahu mnoho dalších parametrů zhoršení. Ty souvisejí s prostředím, v němž se izolace vyvíjí, a mohou být spojeny s různými fyzikálně-chemickými procesy:

  • účinek UV záření;
  • mechanická omezení;
  • radioaktivní prostředí;
  • korozivní prostředí;
  • oxidace;
  • přítomnost rozpouštědel atd.

Zhoršení dielektrických vlastností a jeho důsledky

Konkrétně vede degradace materiálu ke zhoršení izolačních vlastností, tj. ke snížení dielektrické pevnosti.

Materiál se tak stane méně odolným vůči účinkům elektrického pole a hrozí porušení dielektrické funkce.

Důsledky porušení dielektrické funkce materiálu jsou bohužel často nenapravitelné. Pokud k tomu dojde po částečném vybití, izolace je zničena a elektrické zařízení, které musí chránit, okamžitě přestane fungovat. Pro ilustraci můžeme říci, že elektrický izolátor se chová jako "pojistka izolační funkce".

Jak zabránit zhoršení dielektrických vlastností?

Předvídat toto zhoršení není vždy snadné, protože degradace samotné izolace není viditelná dříve, než dojde k jejímu porušení. Proto je důležité vybírat kvalitní materiály, které jsou přizpůsobeny skutečným podmínkám používání. Zde jsou 2 základní kritéria, která je třeba vzít v úvahu:

1. Zkontrolujte, zda typ izolace odpovídá specifikacím.

Je nezbytné, aby přesně znát funkční omezení zařízení. který má být chráněn, ať už se jedná o točivý stroj nebo transformátor, aby bylo možné zvolit izolační materiál, který bude nejlépe odpovídat specifikacím.

Výběr izolace se tedy řídí jejími dielektrickými vlastnostmi, ale také jejími tepelná třída proto hrají důležitou roli evropské normy, jako jsou certifikace IEC a UL.

2. Vyberte si kvalitní materiály

Pokud jde o životnost izolátoru, je známo, že dielektrická pevnost se mění v závislosti na rozmezí zvolených izolačních materiálů. U nekvalitního izolačního materiálu tak může dojít k předčasnému poškození v důsledku vad, jako jsou například dutiny v materiálu.

Proto je vždy vhodné vybírat materiály od uznávaných výrobců , protože výrobci se zapojují do certifikačního procesu, který často zaručuje lepší odolnost proti degradaci dielektrických vlastností.

Závěr

Izolační materiál je během své životnosti vystaven intenzivnímu elektrickému a tepelnému namáhání, které jej oslabuje a zhoršuje jeho dielektrické vlastnosti. Pokud je zhoršování vlastností izolantu nevyhnutelné, lze je omezit pomocí výběr kvalitních materiálů a přizpůsobení reálným provozním podmínkám. .

Konkrétní potřeba?

Naše týmy vám odpoví co nejdříve