Wettelijke informatie

Met ingang van 17/03/2023

Overeenkomstig de bepalingen van de artikelen 6-III en 19 van Wet nr. 2004-575 van 21 juni 2004 betreffende het vertrouwen in de digitale economie, bekend als de L.C.E.N., kunnen gebruikers en bezoekers, hierna te noemen de " Gebruiker "van https://addevmaterials.com/, hierna de " Website "Deze juridische mededeling. 

De toegang tot en het surfen op de Site door de Gebruiker impliceert de volledige en onvoorwaardelijke aanvaarding van deze wettelijke kennisgeving. 

Deze zijn beschikbaar op de Site onder de rubriek " Wettelijke informatie ".

ARTIKEL 1 - DE UITGEVER

De site wordt gepubliceerd door ADDEV Materials SAS met een kapitaal van 38322519 euro, ingeschreven in het handels- en vennootschapsregister van Lyon onder het nummer 820724508, met maatschappelijke zetel te 30 Quai Perrache, 69002, Lyon,  

Telefoonnummer 0472113500,  

E-mailadres: contact@addevmaterials.com. 

Intracommunautair BTW-nummer: FR32820724508 

De directeur van de publicatie is Thomas GE 

hierna te noemen de Uitgever ".

ARTIKEL 2 - DE GASTHEER

De host van de Site is het bedrijf GANDI.NET, waarvan het hoofdkantoor is gevestigd te SASU , avTelefoonnummer: 0170377661 + contact e-mailadres 

ARTIKEL 3 - TOEGANG TOT DE SITE

De Site is te allen tijde toegankelijk, 7 dagen per week, 24 uur per dag, behalve in geval van overmacht, geplande of ongeplande onderbreking, en die kunnen voortvloeien uit de noodzaak van onderhoud. 

In geval van wijziging, onderbreking of opschorting van de site kan de uitgever niet aansprakelijk worden gesteld

ARTIKEL 4 - GEGEVENSVERZAMELING

De Site garandeert dat de persoonlijke gegevens van de Gebruiker worden verzameld en verwerkt met respect voor de persoonlijke levenssfeer, overeenkomstig de Franse wet nr. 78-17 van 6 januari 1978 inzake informatica, bestanden en vrijheden.  

Overeenkomstig de Franse wet op de gegevensbescherming van 6 januari 1978 heeft de Gebruiker het recht op toegang, rectificatie, verwijdering en verzet van zijn persoonsgegevens. De Gebruiker oefent dit recht uit: 

  • per e-mail naar contact@addevmaterials.com
 

Elk gebruik, reproductie, verspreiding, marketing, wijziging van de hele of een deel van de site zonder toestemming van de uitgever is verboden en kan leiden tot gerechtelijke vervolging en vervolging zoals met name voorzien in het Wetboek van Intellectuele Eigendom en het Burgerlijk Wetboek.