ADDEV Materials

Informacje prawne

Obowiązuje od 17.03.2023 r.

Zgodnie z postanowieniami art. 6-III i 19 francuskiej ustawy nr 2004-575 z dnia 21 czerwca 2004 r. o zaufaniu w gospodarce cyfrowej, zwanej dalej "L.C.E.N.", użytkownicy i odwiedzający, zwani dalej "Użytkownikami", są niniejszym informowani o warunkach korzystania z Witryny. Użytkownik "na stronie internetowej https://addevmaterials.com/, zwanej dalej " Strona internetowa "niniejsza nota prawna. 

Połączenie z Witryną i jej przeglądanie przez Użytkownika oznacza pełną i bezwarunkową akceptację niniejszej informacji prawnej. 

Są one dostępne na Stronie pod nagłówkiem " Informacje prawne ".

ARTYKUŁ 1 - WYDAWCA

Witryna jest publikowana przez spółkę ADDEV Materials SAS o kapitale 38322519 euro, zarejestrowaną w rejestrze handlowym i spółek w Lyonie pod numerem 820724508, z siedzibą pod adresem 30 Quai Perrache, 69002, Lyon,  

Numer telefonu 0472113500,  

Adres e-mail: contact@addevmaterials.com. 

Wewnątrzwspólnotowy numer VAT: FR32820724508 

Dyrektorem ds. publikacji jest Thomas GE 

zwany dalej Wydawca ".

ARTYKUŁ 2 - GOSPODARZ

Gospodarzem Witryny jest GANDI.NET z siedzibą pod adresem SASU , avec numer telefonu: 0170377661 + kontaktowy adres e-mail 

ARTYKUŁ 3 - DOSTĘP DO WITRYNY

Witryna jest dostępna przez cały czas, 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę, z wyjątkiem przypadków działania siły wyższej, zaplanowanych lub nieplanowanych przerw lub gdy wymagana jest konserwacja. 

W przypadku modyfikacji, przerwania lub zawieszenia Witryny Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za

ARTYKUŁ 4 - GROMADZENIE DANYCH

Witryna zapewnia, że dane osobowe Użytkownika są gromadzone i przetwarzane zgodnie z francuską ustawą o ochronie danych nr 78-17 z dnia 6 stycznia 1978 r.  

Zgodnie z francuską ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 6 stycznia 1978 r. użytkownicy mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania, usuwania i zgłaszania sprzeciwu. Użytkownik może skorzystać z tego prawa: 

  • pocztą elektroniczną na adres contact@addevmaterials.com
 

Jakiekolwiek wykorzystywanie, powielanie, rozpowszechnianie, wprowadzanie do obrotu lub modyfikowanie całości lub części Witryny bez zgody Wydawcy jest zabronione i może skutkować podjęciem kroków prawnych przewidzianych we francuskim kodeksie własności intelektualnej i francuskim kodeksie cywilnym.