ADDEV Materials

Eerste milieubeleid om onze aanpak te formaliseren

In 2021 heeft ADDEV Materials zijn milieubeleid geformaliseerd. Het somt de vooruitgangsdoelstellingen op die de Groep zich heeft gesteld en de maatregelen om ze te bereiken, om zo zijn rol te spelen in de ecologische en energietransitie.

Ontkoling

Na het uitvoeren van de koolstofevaluatie in 2020 voor de scopes 1 en 2, richt ADDEV Materials zich in 2021 op scope 3. Het doel is om alle emissieposten te integreren die verband houden met zijn activiteit, waarbij de aankoop van grondstoffen goed is voor 95 % van zijn broeikasgasemissies.

Om zijn energietransitie te versnellen, neemt ADDEV Materials deel aan twee nieuwe initiatieven van zijn aandeelhouder Bpifrance: de Coq Vert Community voor discussies met ondernemers en de Decarbonation Accelerator, een programma van 24 maanden om kmo's te helpen hun energietransitiedoelstellingen te definiëren en actieplannen op te zetten om hun uitstoot te verminderen.

De doelstellingen zullen worden verfijnd aan het einde van dit programma, maar de Groep heeft al een milieubeleid opgesteld op basis van de nationale koolstofarme strategie, met als doel de uitstoot van scopes 1 en 2 te verminderen met 25 % tegen 2030.

Het actieplan

Zoals al het geval is in Frankrijk, zet ADDEV Materials zich in om al zijn vestigingen om te schakelen naar groene stroom, waarbij de energiemix verschilt van land tot land. Het budget voor 2022 omvat investeringen om de gebouwen energie-efficiënter te maken: betere isolatie, overschakeling op LED-verlichting voor de productiegebouwen, renovatie van de ramen, enz. Er wordt ook een analyse uitgevoerd van de werking van de productiesites om het gas- en elektriciteitsverbruik te optimaliseren. Tot slot worden werknemers aangemoedigd om elektrische voertuigen te gebruiken en wordt het gebruik van elektrische of hybride bedrijfswagens aangemoedigd.

Net zoals zijn klanten het bedrijf aansporen om zijn decarbonisatie te versnellen door het aandeel van producten van biologische oorsprong of alternatieve producten te vergroten, mobiliseert ADDEV Materials zijn leveranciers om samen te werken aan oplossingen die minder impact hebben op het milieu.

Wat recyclage betreft, wordt 100 % afval ter plaatse gesorteerd en wordt 29 % gerecycleerd of hergebruikt. ADDEV Materials wil vooruitgang boeken door nieuwe manieren te vinden om afval te recyclen en te herwaarderen.

Omdat het behoud van het milieu een zaak is van iedereen, worden werknemers bewust gemaakt van deze kwesties door middel van concrete acties en deelname aan Earth Day.