ADDEV Materials

Onze leveranciers betrekken bij een MVO-aanpak

Verantwoord inkopen, in het hart van de waardeketen

De missie van de afdeling Inkoop van ADDEV Materials is het verzekeren, beveiligen en optimaliseren van de inkoop van producten en diensten die nodig zijn voor zijn activiteiten en die van zijn klanten, waarbij optimale prestaties worden gegarandeerd op het gebied van kwaliteit, kosten en levering en wordt geanticipeerd op de verwachtingen van de markt op het gebied van sociale en milieuverantwoordelijkheid, dankzij innovatieve en duurzame oplossingen.

Een verantwoordelijk inkoopbeleid

In 2022 heeft ADDEV Materials zijn aanpak van Verantwoord Inkopen geformaliseerd door een nieuw specifiek beleid op te stellen waarin zijn aanpak, toezeggingen en verwachtingen op het gebied van bedrijfsethiek en de bevordering van duurzaam inkopen in detail worden beschreven. Er zijn aanvullende monitoringindicatoren vastgesteld, die in 2023 zullen worden ingevoerd. Aan de hand hiervan kan een eerste inventarisatie worden gemaakt en kunnen gerichte acties worden uitgerold. Aan de bestaande indicatoren zullen met name de bedragen worden toegevoegd die worden uitgegeven aan gemeenschapsorganisaties, de bedragen van indirecte aankopen die lokaal worden gedaan en het percentage inkopers dat wordt opgeleid in verantwoord inkopen.

Het Verantwoord Inkoopbeleid van ADDEV Materials is bedoeld om te zorgen voor een duurzame inkoopaanpak op al zijn locaties, door het delen van gemeenschappelijke waarden en doelstellingen, zowel bij het zoeken naar milieuvriendelijkere oplossingen en producten als bij de aanpassing van zijn processen, om zo een reeks MVO-criteria te integreren in zijn inkoopactiviteiten en bij de keuze van zijn langetermijnpartnerschappen.

Verantwoord inkopen binnen waardeketens bevorderen

ADDEV Materials streeft naar duurzame commerciële relaties met zijn strategische leveranciers, gebaseerd op gedeelde waarden en verstandige praktijken. Het inkoopteam promoot onze activiteiten systematisch bij leveranciers via een aantal kanalen:

  • Ondertekening van het Handvest Verantwoord Inkopen. Een eerste groep van 158 partnerleveranciers, die 37% van ADDEV Materials uitgaven vertegenwoordigen, hebben nu het Charter ondertekend. Het doel is om tegen 2025 85% te bereiken.
  • Een online enquête, opgezet in samenwerking met het MVO-team, om de beste praktijken en referentieproducten te monitoren die kunnen helpen bij het behalen van de doelstellingen voor het koolstofarm maken van de economie.
  • Het opnemen van een specifiek punt op de agenda van leveranciersbijeenkomsten en het opnemen van MVO-criteria in de inkoop.

 

Meer samenwerking met leveranciers

De ecologische voetafdruk van aangekochte producten is de grootste uitdaging voor ADDEV Materials en vertegenwoordigt 70% van de totale ecologische voetafdruk. Alle waardeketens stroomopwaarts van de activiteit zijn dus een integraal onderdeel van de aanpak van duurzame ontwikkeling.

ADDEV Materials werkt aan een samenwerking met zijn leveranciers om de koolstofimpact van ingekochte producten nauwkeuriger te meten, met als doel om uiteindelijk een specifieke waarde voor elk product te verkrijgen en zo gemakkelijker verbeteringsmaatregelen en vervangende producten te identificeren.

ADDEV Materials is zich ervan bewust dat het nog jaren zal duren voordat er een nauwkeurig en volledig model is, en werkt daarom samen met zijn leveranciers aan de ontwikkeling en distributie van meer deugdzame oplossingen en producten, in antwoord op de vraag van de klant of vooruitlopend op de vraag van de markt, met name door het gebruik van recyclebare/gerecyclede producten en de juiste hoeveelheid.

Binnen de toeleveringsketen positioneert ADDEV Materials zich als katalysator om de industriële uitdagingen van zijn klanten om te zetten in duurzame oplossingen.