ADDEV Materials

Early Adopter Programma, Global Compact

De Communication on Progress (CoP) is het belangrijkste mechanisme voor deelnemende bedrijven om vooruitgang aan te tonen ten opzichte van de tien principes van het UN Global Compact, die betrekking hebben op mensenrechten, internationale arbeidsnormen, het milieu en anticorruptie:

  1. De bescherming van de internationale mensenrechtenwetgeving bevorderen en respecteren.
  2. Zorg ervoor dat je niet medeplichtig bent aan mensenrechtenschendingen.
  3. Respecteer de vrijheid van vereniging en erken het recht op collectieve onderhandelingen.
  4. Bijdragen aan de uitbanning van alle vormen van gedwongen of verplichte arbeid.
  5. Bijdragen aan de effectieve afschaffing van kinderarbeid.
  6. Bijdragen aan de uitbanning van elke vorm van discriminatie in arbeid en beroep.
  7. Het voorzorgsbeginsel toepassen op milieukwesties.
  8. Initiatieven nemen om een grotere verantwoordelijkheid voor het milieu te bevorderen.
  9. De ontwikkeling en verspreiding van milieuvriendelijke technologieën aanmoedigen.
  10. Optreden tegen alle vormen van corruptie, inclusief afpersing en omkoping.

 

Om waarde toe te voegen en duurzaamheidsrapportage te stroomlijnen, is er een nieuwe Communication on Progress ontworpen waarmee deelnemende bedrijven hun prestaties ten opzichte van de tien principes van het UN Global Compact en hun bijdrage aan de Sustainable Development Goals kunnen begrijpen, meten, volgen en openbaar maken.

Als ondertekenaar van het Global Compact sinds 2012 en toegewijd bedrijf werd ADDEV Materials geselecteerd om deel te nemen aan het early adopter programma voor dit nieuwe platform. Deelnemers aan het programma kregen in een vroeg stadium toegang tot het conceptkader en het digitale platform om de voortgang te communiceren, en kregen de kans om gerichte feedback te geven die het platform vorm zal geven in de aanloop naar de volledige lancering in 2023.

ADDEV Materials was een van de "Early Adopters" van het platform, samen met meer dan 850 andere bedrijven in meer dan 80 landen.