ADDEV Materials

Juridische informatie

Ingaande 17/03/2023

In overeenstemming met de bepalingen van de artikelen 6-III en 19 van de Franse wet nr. 2004-575 van 21 juni 2004 betreffende het vertrouwen in de digitale economie, hierna te noemen de "L.C.E.N.", worden gebruikers en bezoekers, hierna te noemen de "Gebruikers", hierbij geïnformeerd over de gebruiksvoorwaarden van de Site. Gebruiker "op de website https://addevmaterials.com/, hierna te noemen de " Website "deze wettelijke kennisgeving. 

De verbinding met en het surfen op de Site door de Gebruiker impliceert de volledige en onvoorwaardelijke aanvaarding van deze wettelijke kennisgeving. 

Deze zijn beschikbaar op de Site onder de rubriek " Juridische informatie ".

ARTIKEL 1 - DE UITGEVER

De site wordt uitgegeven door ADDEV Materials SAS met een kapitaal van 38322519 euro, ingeschreven in het handels- en bedrijvenregister van Lyon onder nummer 820724508, met maatschappelijke zetel te 30 Quai Perrache, 69002, Lyon,  

Telefoonnummer 0472113500,  

E-mailadres: contact@addevmaterials.com. 

Intracommunautair BTW-nummer: FR32820724508 

De publicatiedirecteur is Thomas GE 

hierna te noemen de Uitgever ".

ARTIKEL 2 - DE GASTHEER

De host van de Site is GANDI.NET, met maatschappelijke zetel te SASU , avec het telefoonnummer: 0170377661 + contact e-mailadres 

ARTIKEL 3 - TOEGANG TOT DE SITE

De Site is te allen tijde toegankelijk, 7 dagen per week, 24 uur per dag, behalve in geval van overmacht, geplande of ongeplande onderbreking of wanneer onderhoud vereist is. 

In het geval van wijziging, onderbreking of opschorting van de Site, kan de Uitgever niet verantwoordelijk worden gehouden voor

ARTIKEL 4 - GEGEVENSVERZAMELING

De Site zorgt ervoor dat de persoonlijke gegevens van de Gebruiker worden verzameld en verwerkt in overeenstemming met de Franse wet op de gegevensbescherming nr. 78-17 van 6 januari 1978.  

In overeenstemming met de Franse Wet Bescherming Persoonsgegevens van 6 januari 1978 hebben Gebruikers het recht op toegang tot, rectificatie van, verwijdering van en bezwaar tegen hun persoonlijke gegevens. De Gebruiker kan dit recht uitoefenen: 

  • per e-mail naar contact@addevmaterials.com
 

Elk gebruik, reproductie, distributie, marketing of wijziging van de volledige of een deel van de Site zonder toestemming van de Uitgever is verboden en kan leiden tot juridische stappen zoals voorzien in de Franse wet op intellectueel eigendom en het Franse burgerlijk wetboek.