Wspólnota Zielonego Koguta i Akcelerator Dekarbonizacji: dwa nowe zobowiązania na rzecz transformacji ekologicznej i energetycznej

W 2021 roku ADDEV Materials zintegrowała dwie nowe inicjatywy Bpifrance, historycznego akcjonariusza firmy, uczestnicząc w ten sposób w nowym ekosystemie firm zaangażowanych w przyspieszenie transformacji ekologiczno-energetycznej (TEE) poprzez dekarbonizację.

Społeczność Zielonego Koguta

Latem 2021 roku firma ADDEV Materials dołączyła do społeczności Coq Vert Community utworzonej przez Bpifrance, ADEME i Ministerstwo Przemian Ekologicznych, aby zachęcać do zbiorowego naśladowania na rzecz EEO. To członkostwo w charakterze "harcerza, aktywisty, szefa" jest częścią ugruntowanego już podejścia do uczestnictwa w giełdach w ramach ekosystemu firm wspieranych przez jej akcjonariusza, firmę Bpifrance.

Członkostwo w Coq Vert Community nastąpiło w momencie rozpoczęcia refleksji nad dekarbonizacją Grupy, po zakończeniu oceny emisji dwutlenku węgla na rok 2020. Zapewnia on sieć wymiany między firmami w kwestiach środowiskowych, a także konkretne narzędzia (szkolenia online, seminaria internetowe, monitoring dokumentacji).

Akcelerator dekarbonizacji

Jednocześnie firma ADDEV Materials przystąpiła do pierwszej promocji w ramach programu Bpifrance Decarbonation Accelerator. Ten 24-miesięczny program wsparcia skupia 15 firm zaangażowanych w EEO. Trzech konsultantów z Bpifrance, ADEME i firmy eCO2, zajmującej się ochroną środowiska, wspiera zespół projektowy, w skład którego wchodzą Pascal Nadobny, przewodniczący ADDEV Materials, Marie Blanchard-Brunel, dyrektor ds. marketingu, innowacji i CSR oraz członek Comex, Louise Nadobny, kierownik ds. CSR, oraz David Constance, kierownik ds. przemysłu DECOUPE we Francji, który zapewnia wsparcie operacyjne w zakładzie przemysłowym oraz swoje doświadczenie w zakresie oszczędności energii. Wsparcie obejmuje trzy francuskie zakłady przemysłowe Grupy: ADDEV MICEL w Saint-Chamond i Valence, ADDEV ADHIS w Wittelsheim oraz France DÉCOUPE w Pouilly-sous-Charlieu.

Program składa się z 3 modułów. Pierwszym z nich była diagnoza mająca na celu określenie aktualnego stanu przedsiębiorstwa w zakresie działalności, EEO i dekarbonizacji. Uczestniczyło w nim dwóch klientów, dwóch dostawców, udziałowiec Tikehau Capital oraz 10 pracowników ADDEV Materials. Ten etap umożliwił podniesienie świadomości i zaangażowanie wszystkich w podejście stosowane w obiektach pilotażowych, rozpoczęcie wymiany najlepszych praktyk, zaangażowanie kierownictwa przy jednoczesnej próbie połączenia wyników ekonomicznych i środowiskowych" - mówi Louise Nadobny. Dysponujemy obecnie narzędziami do pomiaru i oceny naszych postępów w zakresie ochrony środowiska, umożliwiającymi rzeczywistą sprawozdawczość i bardziej szczegółową analizę, która pomoże nam określić nasze cele.

Moduł 2 obejmie trzy warsztaty mające na celu określenie wizji, planu działania i strategii realizacji celów w zakresie dekarbonizacji, które zostaną wyznaczone do końca 2022 roku. Moduł 3. koncentruje się na określeniu i wdrożeniu planu działania na rok 2023.

Jak wyjaśnia David Constance, dzięki temu programowi firma ADDEV Materials mogła już lepiej zrozumieć swoje emisje CO2: "Mieliśmy pojęcie o naszych emisjach, ale nie wiedzieliśmy, jakie znaczenie ma transport, odpady, zużycie energii elektrycznej w fabrykach... Te wyniki są interesujące, ponieważ niektóre tematy, które mogliśmy potraktować priorytetowo, w rzeczywistości nie są najrozsądniejsze. Integrując cały łańcuch dostaw i angażując naszych klientów, poszerzyliśmy nasze pole widzenia.