ADDEV Materials

Wygasające zapasy VMS

Zastrzeżenie: Wymienione materiały są oferowane w ograniczonych ilościach i po obniżonej cenie ze względu na skrócony okres przydatności do użycia. Zamawiając materiały z tej listy, kupujący przyjmuje do wiadomości, że wymogi dotyczące minimalnego okresu przydatności do spożycia zostały zniesione. Materiały objęte zniżką są udostępniane na zasadzie "kto pierwszy, ten lepszy". ADDEV nie gwarantuje dostępności materiałów objętych zniżką do momentu otrzymania i potwierdzenia zamówienia.

Chcesz zamówić produkty?

Zadzwoń do Allison pod numer

Lub wyślij swoją prośbę na adres