ADDEV Materials

ADD'ALL, het bevorderen van diversiteit binnen teams

Het programma

Begin 2021 lanceerde ADDEV Materials een programma om de diversiteit van zijn teams te ontwikkelen en een nog inclusiever bedrijf te worden. Deze belangrijke pijler van het HR-beleid, "ADD'ALL" genaamd, richt zich in eerste instantie op drie specifieke doelgroepen: vrouwen (het programma "ADD'PowHER"), jongeren (het programma "ADD'YOUth") en mensen met een handicap (het programma "Add'DisABLE"). Het doel is om nog meer talent uit deze drie groepen aan te trekken, te behouden en te ontwikkelen om de diversiteitsdoelstelling te verbeteren, zonder de andere werknemers waar het bedrijf ook om geeft te verwaarlozen.

ADD'PowHER

ADD'PowHER is het programma dat in 2021 het meest is ontwikkeld rond 3 hoofdthema's: gelijke behandeling; opleiding en ontwikkeling van vaardigheden; bevordering van technische gebieden en beroepen. In het kader van de Internationale Dag van de Rechten van de Vrouw op 8 maart 2021 werd een wereldwijd evenement georganiseerd om dit programma te lanceren en werd een enquête gehouden onder de medewerkers om hun gevoelens en meningen over het programma te verzamelen. Sindsdien heeft ADDEV Materials kerncijfers gepubliceerd over vrouwen in zijn teams, inspirerende videoportretten van vrouwelijke werknemers uitgezonden en zijn sponsoring met het LOU Rugby vrouwenteam in Lyon onder de aandacht gebracht. Het bedrijf ondersteunt ook meerdere vrouwen per jaar in hun persoonlijke en leiderschapsontwikkeling door middel van een specifiek programma.

ADD'YOUth en ADD'DisABLE

Als onderdeel van het ADD'YOUth-programma werden videoportretten van jonge medewerkers gemaakt en uitgezonden, in verband met de sponsoring van de LOU Rugby dames- en jongensjeugdteams. Als onderdeel van het ADD'DisABLE-programma werd een bewustmakingscampagne over handicaps gevoerd, waarbij inclusieve HR-praktijken werden belicht door middel van portretten van bepaalde gehandicapte medewerkers.