Eerste werknemersbetrokkenheidsbarometer

Eind 2021 voerde ADDEV Materials voor het eerst een tevredenheidsenquête uit bij zijn werknemers. Deze "engagementbarometer" had een deelnemingspercentage van 73 % en een score van 3,48/5.

Tevredenheidsenquête onder werknemers

Doel van het tevredenheidsonderzoek onder werknemers was een beter inzicht te krijgen in de mening van werknemers over hoe zij ADDEV Materials ervaren. Het doel was te begrijpen hoe zij zichzelf in de organisatie zien, wat zij waarderen, wat zij ervan verwachten, de vinger aan de pols van de Groep op een bepaald moment te houden en gebieden voor verbetering aan te wijzen.

De enquête werd in november 2021 gehouden onder alle werknemers van ADDEV Materials, d.w.z. bijna 650 personen verspreid over 15 locaties. Om het succes ervan te optimaliseren en taalbarrières te vermijden, was de vragenlijst beschikbaar in de belangrijkste talen die binnen de Groep worden gebruikt: Frans, Engels, Pools, Nederlands en Spaans. Het beheer van de vragenlijst en de verwerking van de resultaten werden toevertrouwd aan Windoo, een gespecialiseerde dienstverlener, om de vertrouwelijkheid van de individuele antwoorden te vrijwaren. De vragenlijst werd online verspreid en de operatoren die niet over een professioneel e-mailadres beschikten, kregen toegang tot de vragenlijst via computerstations en een tijdelijke toegangscode.

De resultaten

Hoewel ADDEV Materials bestaat uit entiteiten die door externe groei op zeer verschillende tijdstippen zijn geïntegreerd, bleken de resultaten tussen de verschillende organisaties betrekkelijk homogeen te zijn. Zij werden anoniem gemeld op het niveau van de groep, het land, de entiteit, de site en de perimeter.

De meest positieve resultaten betroffen: het engagement om te werken aan de verwezenlijking van de door het bedrijf vastgestelde doelstellingen; de perceptie van de relatie tussen de managers - managers die met respect en vriendelijkheid optreden; de autonomie die de managers dagelijks bieden.

Anderzijds werden verbeterpunten vastgesteld met betrekking tot de perceptie van de erkenning van de geleverde inspanningen en het verrichte werk; de perceptie van het nut van de verschillende voorgestelde HR-acties voor de professionele en persoonlijke ontwikkeling; en ten slotte, de wens van de werknemers dat er vaker en op terugkerende basis gezellige momenten worden georganiseerd om het niveau van de inter- en intra-teamcohesie te handhaven.

De resultaten werden geanalyseerd door het management en de HR-teams. De kerncijfers werden in januari 2022 aan de teams meegedeeld, waarna de eerste actieplannen werden uitgevoerd.

De volgende enquête is gepland voor juni 2022 om de voortgang van deze indicatoren voor werknemersbetrokkenheid te meten, en deze exercitie zal om de zes maanden worden herhaald om de ontwikkeling ervan te volgen.