ADDEV Materials

Innovatie Hackathon

In oktober 2022 organiseerde ADDEV zijn eerste Hackathon, waarbij een vijftigtal interne medewerkers en experts van externe bedrijven samenkwamen om oplossingen te bedenken voor de technologische, digitale en energie-uitdagingen van de toekomst. Het was een samenkomst van energie en verlangen om samen te innoveren voor de toekomst van ADDEV Materials.

4 van deze projecten zijn geselecteerd en vormen nu de kern van onze Innovation Roadmap:

  1. Flexibele sensoren met behulp van geprinte elektronica,

Druk-, temperatuur- of positiesensoren: in de mobiliteits-, energie- of gezondheidssector denken we dat er veel mogelijkheden zijn om flexibele sensoren te ontwikkelen met behulp van geprinte elektronica.

  1. Waterstofmarkt

ADDEV Materials industrialiseert al een kleeffilm die wordt gebruikt bij de productie van de MEA, de centrale meerlaagse component van een brandstofcel. Hoe kunnen we verder gaan en processen ontwikkelen die de productiekosten van de MEA verlagen? Daar gaan we aan werken, door partnerschappen aan te gaan met spelers op de waterstofmarkt.

  1. Koolstofarm aanbod

Als we onze klanten eco-alternatieven bieden voor onze standaardoplossingen, betekent dit dat we een reeks oplossingen hebben die :

  • Biologisch gewonnen of gerecycled materiaal
  • Minder of geen verpakking
  • Duurzamer transport

Door dit tot een integraal onderdeel van ons strategisch plan voor decarbonisatie te maken, mobiliseren we ons om onze klanten te ondersteunen bij hun energietransitie.

  1. Afval verminderen

Hoe kunnen we ons afval verminderen en beter terugwinnen? Productieafval, slapende voorraden, producten waarvan de houdbaarheidsdatum nadert: dit zijn allemaal situaties waarin we moeten innoveren om materiaalverlies te beperken en nieuwe recyclingbronnen te vinden.