Een HR-beleid om onze praktijken te formaliseren en onze menselijke uitdagingen aan te gaan

ADDEV Materials heeft de ambitie om een multilokale organisatie te worden die het DNA van het bedrijf respecteert, maar die tegelijkertijd de internationale dimensie en de menselijke maat verzoent met HR-normen van hoog niveau. De uitdaging bestaat erin ervoor te zorgen dat elke werknemer het naar zijn zin heeft binnen de teams te groeien en te leren terwijl hij bijdraagt tot het succes van de Groep.

De problemen

In 2021 heeft de opstelling van het personeelsbeleid van de Groep het mogelijk gemaakt de goede praktijken te formaliseren om de grote uitdagingen op HR-gebied aan te gaan.

ADDEV Materials streeft naar een sociaal verantwoorde groei, waarbij het zich bekommert om de "groei" van zijn medewerkers, een ambitie die gebaseerd is op het vermogen om op een inclusieve manier naar de medewerkers te luisteren en voor hen te zorgen.

Ter ondersteuning van deze visie zijn vijf macroprocessen gedefinieerd, die de ruggengraat van het HR-beleid vormen: kwaliteit van het bestaan op het werk, ontwikkeling van vaardigheden, prestatiebeheer, beloning en aanwerving.

 

Kwaliteit van het bestaan op het werk

Zo zijn in 2021 de normen voor de levenskwaliteit op het werk ontwikkeld door rekening te houden met de wensen van de werknemers op vier gebieden: veiligheid, arbeidsomstandigheden, werkorganisatie en teammanagement. Voor elk gebied werden prioriteiten en maatregelen voor de komende jaren vastgesteld.

De opleiding

Voor de ontwikkeling van talent en vaardigheden heeft de Groep een interne opleidingsschool opgericht - ADDEV Academy - die programma's op maat van de werknemers aanbiedt. Aangezien de ontwikkeling van iedereen afhankelijk is van een betere ondersteuning van het management, ligt de nadruk in eerste instantie op de opleiding van alle managers via een meerjarenprogramma. Alle lokale managers in Frankrijk hebben hiervan in 2021 geprofiteerd, voordat een wereldwijde uitrol is gepland voor 2022.

Prestatiebeheer

Wat het prestatiebeheer betreft, beschikt ADDEV Materials thans over twee complementaire instrumenten: de people review en de EVA. De people review, die sinds 2020 wordt uitgevoerd, heeft betrekking op alle functies vanaf het niveau van supervisor. Het maakt het mogelijk de behoeften van de organisaties te meten, de match met de beschikbare vaardigheden, maar ook de individuele verwachtingen, de nodige ondersteuning en opleiding. De uitdaging bestaat erin ontwikkelings- en/of mobiliteitstrajecten beter voor te bereiden, rekening houdend met de evolutie van de organisatie. Dit instrument voor loopbaanbeheer heeft ook tot doel de teams collectief te evalueren en hen te helpen evolueren op een manier die strookt met de ontwikkelingsstrategie van de onderneming. Daarnaast is ADDEV Materials in 2021 begonnen met jaarlijkse ontwikkelings- en evaluatiegesprekken (EVA) om de vaardigheden en de behoeften aan professionele ontwikkeling van elke werknemer te beoordelen.

Wat de bezoldiging betreft, wil het HR-beleid ervoor zorgen dat de directe en indirecte bezoldiging goed is afgestemd op de lokale markten en op de collectieve en individuele prestaties van de teams.

ADDEV Materials heeft ook het toezicht op de doelstellingen die aan de variabele beloning gekoppeld zijn, gestructureerd en gedigitaliseerd, met het oog op een grotere transparantie en interne samenhang en een betere afstemming op de collectieve en individuele prestaties.

Aanwerving

Wat de aanwerving betreft, hebben de sterke spanningen op de arbeidsmarkt in 2021 de onderneming ertoe aangezet haar aantrekkelijkheid te versterken door de zichtbaarheid van haar werkgeversmerk te verbeteren, zowel extern als intern, via communicatie over haar business lines en de individuele loopbaantrajecten van de werknemers. Zij heeft ook haar aanwervingsprocedures geconsolideerd met lokale Human Resources-teams, die zeer betrokken zijn bij het zoeken naar lokale en/of innovatieve sourcing-oplossingen.

De uitdaging bestaat erin de bijzonderheden van ADDEV Materials - een onderneming in volle transformatie, met een internationaal patrimonium, opgebouwd uit sites op mensenmaat - en de rijkdom aan mogelijke beroepservaringen onder de aandacht te brengen, met name voor jongeren die op zoek zijn naar een aantrekkelijk carrièrepad.