ADDEV Materials

Eerste medewerkerbetrokkenheidsbarometer

Eind 2021 voerde ADDEV Materials voor het eerst een medewerkerstevredenheidsonderzoek uit. Aan deze "engagementbarometer" namen 73 % deel en de score bedroeg 3,48/5.

Medewerkerstevredenheidsonderzoek

Het doel van het medewerkerstevredenheidsonderzoek was een beter inzicht te krijgen in hoe medewerkers ADDEV Materials ervaren. Het doel was om te begrijpen hoe ze zichzelf zien binnen de organisatie, wat ze waarderen en wat ze ervan verwachten, om de pols van de Groep op een bepaald moment te voelen en om gebieden voor verbetering te identificeren.

De enquête werd in november 2021 gehouden onder alle medewerkers van ADDEV Materials, dat wil zeggen bijna 650 personen verspreid over 15 vestigingen. Om het succes ervan te optimaliseren en eventuele taalbarrières te vermijden, werd de vragenlijst beschikbaar gesteld in de belangrijkste talen die binnen de Groep worden gebruikt: Frans, Engels, Pools, Nederlands en Spaans. Het beheer van de vragenlijst en de verwerking van de resultaten werden toevertrouwd aan Windoo, een gespecialiseerde dienstverlener, om de vertrouwelijkheid van individuele antwoorden te waarborgen. De vragenlijst werd online verspreid en operators die geen professioneel e-mailadres hadden, kregen toegang tot de vragenlijst via computerwerkstations en een tijdelijke toegangscode.

De resultaten

Hoewel ADDEV Materials bestaat uit entiteiten die op zeer verschillende data zijn overgenomen, waren de resultaten relatief consistent over de verschillende organisaties. Ze werden anoniem gerapporteerd op het niveau van de groep, het land, de entiteit, de site en de perimeter.

De meest positieve resultaten hadden betrekking op: inzet om de doelstellingen van het bedrijf te halen; perceptie van de relatie met de manager - managers die met respect en vriendelijkheid handelen; de autonomie die managers dagelijks bieden.

Aan de andere kant zijn er verbeterpunten geïdentificeerd op het gebied van de ervaren erkenning voor geleverde inspanningen en werk; het ervaren nut van de verschillende HR-initiatieven die worden aangeboden voor professionele en persoonlijke ontwikkeling; en tot slot de wens van werknemers voor meer frequente en terugkerende sociale evenementen om de cohesie tussen en binnen teams op peil te houden.

De resultaten werden geanalyseerd door het management en de HR-teams. De kerncijfers werden in januari 2022 gedeeld met de teams, waarna de eerste actieplannen werden geïmplementeerd.

De volgende enquête is gepland voor juni 2022 om de voortgang van deze indicatoren voor werknemersbetrokkenheid te meten, en deze operatie zal elke zes maanden worden herhaald om de ontwikkeling ervan te volgen.