ADDEV Materials

Onze ecologische en energietransitie

CO2De COVID-pandemie heeft ongetwijfeld de ecologische en energietransitie versneld door milieu- en economische kwesties meer van elkaar afhankelijk te maken. We zijn er allemaal bij betrokken: van de leveranciers stroomopwaarts, via de productie en de toeleveringsketen, tot onze klanten stroomafwaarts, onze hele waardeketen zet zich in om onze impact op het milieu te verminderen.

PNY

Ontkoling

Tegenwoordig werken al onze leveranciers aan groenere, energiezuinigere producten en het tekort aan grondstoffen, leveringsproblemen en stijgende energieprijzen versnellen de zoektocht naar groenere, zuinigere en lokale alternatieven.

We zijn zelf betrokken bij het koolstofvrij maken van onze industriële processen in het kader van scopes 1 en 2. Onze prioriteit is om minder en beter te consumeren. Zelfs als deze scopes minder dan 5 % van onze koolstofimpact vertegenwoordigen, zijn ze een prioriteit omdat we de middelen hebben om direct te handelen. Hun ontwikkeling hangt alleen van ons af en we moeten het goede voorbeeld geven! In Frankrijk hebben we ons aangesloten bij de Decarbonisation Accelerator van Bpifrance om verdere vooruitgang te boeken op dit gebied, ook al is 100 % van de Franse elektriciteitscontracten al afkomstig van hernieuwbare bronnen, voornamelijk waterkracht. Internationaal ontplooien we initiatieven om hernieuwbare energie te gebruiken en het energieverbruik te verminderen. De meeste van onze vestigingen hebben zich ertoe verbonden om over te schakelen op LED's en/of een isolatiediagnose uit te voeren. Er zijn ook fotovoltaïsche panelen geïnstalleerd in onze vestigingen in Californië en Polen, en Canada gebruikt voornamelijk waterkracht.

Voor onze klanten is de zoektocht naar meer ecologische oplossingen een echte drijfveer voor innovatie. Onze knowhow in het op maat doseren en verpakken van kleefstoffen en chemicaliën heeft ons al tot een nicheleider in de lucht- en ruimtevaartindustrie gemaakt. Deze expertise stelt ons in staat om precies de juiste hoeveelheid te leveren, met het oog op het verminderen van afval van bederfelijke producten. Met het G-PACK project hebben we nu besloten om nog verder te gaan, met nieuwe onderzoeksprojecten over verpakkingen gericht op het terugwinnen, hergebruiken en recyclen van verpakkingen en zelfs het ontwikkelen van plantaardige verpakkingen die kunnen worden gecomposteerd.

Samenwerken met onze belanghebbenden

Door te kijken naar decarbonisatie, de kwaliteit van materialen stroomopwaarts en de recyclebaarheid van producten stroomafwaarts, staat de hele levenscyclus van een product op het spel.

Het ondersteunen van de economische en energietransitie van onze klanten is de drijvende kracht achter onze groeistrategie. Sommige van hen zijn ook sterke drijfveren van onze transformatie. Dit is het geval met Schneider Electric, die ons al in 2012 aanmoedigde om lid te worden van het Global Compact. Na ons te hebben geholpen bij het definiëren van de methode voor het berekenen van onze CO2-impact, ondersteunt deze wereldleider ons nu bij het versnellen van onze decarbonisatie via het Zero Carbon-project.

De overwinning van de ecologische en energietransitie zal een collectieve overwinning zijn! Het is met al onze belanghebbenden dat we erin zullen slagen deze dimensie verder te brengen.

Bij ADDEV Materials is de transitie een zaak van iedereen en we weten dat we het samen moeten doen om te slagen. Ongeacht de baan, ongeacht de functie, ongeacht de generatie, ongeacht het land, het is een geweldige manier om mensen te mobiliseren. Ik geloof sterk in de logica van kleine stappen, en ieder van ons draagt op zijn eigen niveau bij aan deze collectieve doelstelling, die wordt ondersteund door ons bestaansrecht: "Industriële uitdagingen omzetten in duurzame oplossingen".