ADDEV Materials

Nasza transformacja ekologiczna i energetyczna

Zmniejszenie emisji CO2Pandemia COVID niewątpliwie przyspieszyła transformację ekologiczną i energetyczną, czyniąc kwestie środowiskowe i gospodarcze bardziej współzależnymi. Wszyscy jesteśmy w to zaangażowani: od dostawców, poprzez produkcję i łańcuch dostaw, aż po naszych klientów, cały nasz łańcuch wartości jest zaangażowany w zmniejszanie naszego wpływu na środowisko.

PNY

Dekarbonizacja

Obecnie wszyscy nasi dostawcy pracują nad bardziej ekologicznymi i energooszczędnymi produktami, a niedobór surowców, trudności z dostawami i rosnące ceny energii przyspieszają poszukiwanie bardziej ekologicznych, ekonomicznych i lokalnych alternatyw.

Sami jesteśmy zaangażowani w dekarbonizację naszych procesów przemysłowych w zakresie 1 i 2. Naszym priorytetem jest zużywać mniej i zużywać lepiej. Nawet jeśli te zakresy stanowią mniej niż 5 % naszego wpływu na emisję dwutlenku węgla, są one priorytetem, ponieważ mamy środki, aby działać bezpośrednio. Ich rozwój zależy wyłącznie od nas i musimy dawać dobry przykład! We Francji dołączyliśmy do akceleratora dekarbonizacji Bpifrance, aby poczynić dalsze postępy w tej dziedzinie, mimo że 100 % francuskich kontraktów na energię elektryczną pochodzi już ze źródeł odnawialnych, głównie wodnych. Na arenie międzynarodowej wdrażamy inicjatywy związane z energią odnawialną i redukcją zużycia energii. Większość naszych zakładów zobowiązała się do przejścia na diody LED i/lub przeprowadzenia diagnostyki izolacji. Panele fotowoltaiczne zostały również zainstalowane w naszych zakładach w Kalifornii i Polsce, a Kanada korzysta głównie z energii wodnej.

Dla naszych klientów poszukiwanie bardziej ekologicznych rozwiązań jest prawdziwym motorem innowacji. Nasze know-how w zakresie niestandardowego dozowania i pakowania klejów i chemikaliów uczyniło nas już niszowym liderem w przemyśle lotniczym. Ta wiedza specjalistyczna umożliwia nam dostarczanie odpowiedniej ilości, w celu zmniejszenia ilości odpadów z łatwo psujących się produktów. Dzięki projektowi G-PACK zdecydowaliśmy się pójść jeszcze dalej, z nowymi projektami badawczymi dotyczącymi opakowań, mającymi na celu odzyskiwanie pojemników, ich ponowne wykorzystanie i recykling, a nawet opracowanie pojemników na bazie roślin, które można kompostować.

Współpraca z naszymi interesariuszami

Patrząc na dekarbonizację, jakość materiałów na wcześniejszym etapie produkcji i możliwość recyklingu produktów na późniejszym etapie, w grę wchodzi cały cykl życia produktu.

Wspieranie transformacji gospodarczej i energetycznej naszych klientów napędza naszą strategię wzrostu. Niektórzy z nich są również silnymi motorami naszej transformacji. Tak jest w przypadku Schneider Electric, który już w 2012 roku zachęcił nas do przystąpienia do Global Compact. Po tym, jak pomógł nam zdefiniować metodę obliczania naszego wpływu na emisję dwutlenku węgla, ten światowy lider wspiera nas teraz w przyspieszeniu dekarbonizacji poprzez projekt Zero Carbon.

Zwycięstwo transformacji ekologicznej i energetycznej będzie zbiorowe! To dzięki wszystkim naszym interesariuszom uda nam się rozwinąć ten wymiar.

W ADDEV Materials transformacja jest sprawą wszystkich i wiemy, że aby odnieść sukces, musimy zrobić to razem. Niezależnie od wykonywanej pracy, pełnionej funkcji, pokolenia czy kraju, to świetny sposób na mobilizację ludzi. Bardzo wierzę w logikę małych kroków, a każdy z nas, na swoim poziomie, przyczynia się do realizacji tego wspólnego celu, który jest wspierany przez naszą rację bytu: "Przekształcanie wyzwań przemysłowych w zrównoważone rozwiązania".