ADDEV Materials

Gegevensanalyse vereenvoudigen om het beheer van onze prestaties te verbeteren

Parallel aan de convergentie van de ERP-systemen die binnen de Groep worden gebruikt, is een initiatief gestart om gegevens te verzamelen en te standaardiseren om het lezen en analyseren ervan te vereenvoudigen en ze toegankelijker te maken.

De problemen

Aangezien ADDEV Materials bestaat uit verschillende entiteiten die in de loop der tijd zijn geïntegreerd, worden er binnen de Groep verschillende systemen gebruikt voor het beheer van klantgegevens (bestellingen, verkopen, facturen, leveringen, doorlooptijden, enz. Sinds 2020 is er een proces aan de gang om deze gegevens samen te voegen en ervoor te zorgen dat ze dezelfde definitie en betekenis hebben. Dit werk is gebaseerd op twee complementaire componenten. Enerzijds is er een technologisch platform gebouwd om het ophalen van gegevens uit de verschillende systemen te automatiseren en regels toe te passen om ze op een begrijpelijke manier voor de gebruiker te presenteren. Het aanvankelijke doel was om met behulp van datavisualisatie leesbare indicatoren te leveren voor de dashboards die door de verschillende bestuursorganen worden gebruikt. Daarnaast is een 'data'-team, dat samenwerkt met alle entiteiten van de Groep, verantwoordelijk voor het schrijven van de definities van deze gegevens en ervoor te zorgen dat ze correct worden toegepast.

Gegevensverwerking en -gebruik

"Het werk dat momenteel wordt uitgevoerd om gegevens te standaardiseren en te verwerken, brengt het probleem van de gegevenskwaliteit aan het licht en kan aanleiding zijn om corrigerende maatregelen te nemen aan de bron bij de mensen die de gegevens creëren, in termen van procedures. Het brengt ook anomalieën of discrepanties in praktijken aan het licht die ertoe kunnen leiden dat we dingen vergelijken die niet hetzelfde zijn. Door de gegevens zichtbaar te maken met datavisualisatietools kunnen we ons bewust worden van dingen die misschien verborgen waren door de handmatige verwerking van de gegevens en kunnen we al deze gegevens bruikbaar maken voor andere tools. Het is ook interessant om te zien dat, hoewel het aanvankelijke idee was om stuurindicatoren op groepsniveau te ontwikkelen, de meer operationele medewerkers in de entiteiten, sites en dochterondernemingen deze tool hebben overgenomen en gebruiken om hun teams te beheren", legt Olivier Fiquet, Digital Transformation Officer, uit.

Parallel aan het werk aan klantgegevens wordt een symmetrisch systeem ontwikkeld voor leveranciersrelaties en productgegevens.