ADDEV Materials

Uproszczenie analizy danych w celu poprawy zarządzania naszymi wynikami.

Równolegle z konwergencją systemów ERP używanych w Grupie, podjęto inicjatywę gromadzenia i standaryzacji danych w celu uproszczenia ich odczytu i analizy oraz uczynienia ich bardziej dostępnymi.

Kwestie

Ponieważ ADDEV Materials składa się z kilku podmiotów, które z czasem zostały zintegrowane, w Grupie wykorzystywane są liczne systemy zarządzania danymi klientów (zamówienia, sprzedaż, faktury, dostawy, terminy realizacji itp. Od 2020 r. trwa proces agregacji tych danych i zapewnienia, że mają one tę samą definicję i znaczenie. Prace te opierają się na dwóch uzupełniających się elementach. Z jednej strony zbudowano platformę technologiczną w celu zautomatyzowania pobierania danych z różnych systemów i zastosowania reguł w celu przedstawienia ich w sposób zrozumiały dla użytkownika. Początkowym celem było zapewnienie czytelnych wskaźników, wykorzystujących wizualizację danych, do zasilania pulpitów nawigacyjnych wykorzystywanych przez różne organy zarządzające. Ponadto zespół ds. danych, współpracujący ze wszystkimi podmiotami Grupy, jest odpowiedzialny za tworzenie definicji tych danych i zapewnianie ich prawidłowego stosowania.

Przetwarzanie i wykorzystywanie danych

"Prace prowadzone obecnie w celu standaryzacji i przetwarzania danych uwypuklają problem jakości danych i mogą skłonić do podjęcia działań naprawczych u źródła z osobami, które tworzą dane, w zakresie procedur. Ujawnia również anomalie lub rozbieżności w praktykach, które mogą prowadzić do porównywania rzeczy, które nie są takie same. Uwidocznienie danych za pomocą narzędzi do wizualizacji danych umożliwia uświadomienie sobie rzeczy, które mogły zostać ukryte podczas ręcznego przetwarzania danych, a także sprawia, że wszystkie te dane mogą być wykorzystywane przez inne narzędzia. Interesujące jest również to, że chociaż początkowym pomysłem było zbudowanie wskaźników sterowania na poziomie Grupy, bardziej operacyjni pracownicy w jednostkach, zakładach i spółkach zależnych przyjęli to narzędzie, którego używają do zarządzania swoimi zespołami", wyjaśnia Olivier Fiquet, specjalista ds. transformacji cyfrowej.

Równolegle z pracami nad danymi klientów opracowywany jest symetryczny system dla relacji z dostawcami i danych produktów.