ADDEV Materials

Real-time bewaking van energieverbruik

In heel Europa hebben we een aanzienlijke stijging van de elektriciteitsprijzen gezien; een stijging die volgens de prognoses in 2023 niet zal stoppen, met prijzen die momenteel tot 10 keer hoger liggen dan in 2021.

De huidige situatie zet bedrijven ertoe aan op zoek te gaan naar nieuwe oplossingen om hun elektriciteitsverbruik doeltreffend te beheren, met name door een rationele analyse van hun verbruiksprofiel met behulp van nauwkeurige metingen in realtime.

In 2022 heeft ADDEV Materials in Polen een geïntegreerd systeem voor groene energie opgezet, bestaande uit de installatie van fotovoltaïsche (PV) panelen en een modern meetsysteem voor elektriciteitsverbruik. De meetgegevens worden verzameld in de cloud en zijn op elk moment overal ter wereld toegankelijk via een speciale applicatie.

Nadat deze analyse was uitgevoerd, konden we een aantal organisatorische en operationele veranderingen doorvoeren om de energie-efficiëntie van het bedrijf te maximaliseren.

In de praktijk betekent dit :

  • Bronnen van hoog energieverbruik identificeren (machines, enz.)
  • Identificatie van onnodige energie-intensieve activiteiten (rationalisatie)
  • Slechte gewoonten op het gebied van energieverbruik identificeren

Bijvoorbeeld: door het analyseren van de werkelijke bedrijfstijd van de verpakkingsmachines - die door de aanwezigheid van verwarmingselementen een zeer hoog elektriciteitsverbruik hebben - realiseerden we ons dat deze machines standaard aan het begin van de dag werden ingeschakeld en aan het eind van de dag werden uitgeschakeld, terwijl hun werkelijke bedrijfstijd slechts enkele uren bedroeg. Dankzij de analyse kon het verpakkingsproces zo worden gepland dat de machines alleen werden ingeschakeld wanneer ze werden gebruikt. Bovendien werden bepaalde gebruiksuren ook geoptimaliseerd om overeen te komen met wat bekend staat als "eigenverbruik van de fotovoltaïsche installatie", d.w.z. tijdens de hoogste productiviteit (direct gebruik van 100 % van de energie die door de fotovoltaïsche installatie wordt geproduceerd in plaats van 80 % van de energieleverancier).

Een andere praktische oplossing was om de werking van apparaten aan te passen aan de werkelijke behoeften van de mensen in het bedrijf: bewegingssensoren om verlichting in en uit te schakelen; geoptimaliseerde werking van verwarming, ventilatie en airconditioning. Daarnaast was het mogelijk om slechte kantoorgewoonten die samenhangen met het aan laten staan van apparatuur wanneer deze niet wordt gebruikt, te identificeren en effectief te elimineren (invoering van een verplichte stand-bymodus voor computers en beeldschermen).

Het huidige systeem van fotovoltaïsche panelen heeft de kosten voor elektriciteitsverbruik met wel 40 % verlaagd (rekening houdend met hetzelfde seizoen voor energievraag). Extra besparingen als gevolg van het gebruik van het monitoringsysteem en de optimalisatie van het energieverbruik bedragen 5-8 % (afbeelding 2).

Dankzij deze eerste ervaring met het regelen van ons elektriciteitsverbruik zijn we ons bewust geworden van de praktische mogelijkheden van deze systemen. Dit is ongetwijfeld nog maar het begin van de optimalisering van ons energiebeheer. Andere, meer geavanceerde verbeteringen zullen mogelijk zijn, zoals de nauwkeurige supervisie van productieactiviteiten of de diagnose van de technische staat van apparatuur.

In de nabije toekomst zal dit type benadering van energiebeheer ons helpen om nieuwe bepalingen te implementeren, met name met betrekking tot de 14001 milieunorm. Dit zal ongetwijfeld een nieuwe stap zijn in het versterken van het vertrouwen dat onze klanten in ons als leverancier hebben.