Verantwoordelijk inkopen, de garantie voor duurzame relaties

Om de milieu-uitdagingen aan te gaan, aan de steeds strengere regelgeving te voldoen en aan de eisen van de klanten te voldoen, voert ADDEV Materials een verantwoord aankoopbeleid, met name door de evaluatie van de leveranciers. Haar doel is met hen duurzame commerciële betrekkingen op te bouwen, gebaseerd op gemeenschappelijke waarden en beredeneerde praktijken.

De milieuvoetafdruk van de aankoop van grondstoffen

95 % van de milieuvoetafdruk van ADDEV Materials houdt verband met de producten die het aankoopt. De hele waardeketen stroomopwaarts van haar activiteit maakt dus integraal deel uit van haar benadering van duurzame ontwikkeling.

Als verwerker van hoogwaardige materialen is ADDEV Materials onderworpen aan regelgeving zoals REACH voor chemicaliën en IMDS voor de automobielsector, en anticipeert het op toekomstige regelgeving die mettertijd strenger wordt. Zij wordt ook gedreven door haar klanten, zoals OEM's (original equipment manufacturers) en Tier 1 leveranciers, wier sterke doelstellingen doorwerken in de toeleveringsketen.

Verantwoordelijk inkopen

Hoewel de inkoopstructuur nog vrij nieuw is, is ADDEV Materials overtuigd van het nut van verantwoord inkopen. Dit houdt in dat wordt gezocht naar "groene" producten en dat erop wordt toegezien dat de leveranciers hun sociale verplichtingen en bedrijfsethiek nakomen. Transparantie is een essentieel punt: dit impliceert de mogelijkheid om toegang te krijgen tot informatie, maar ook tot hun vestigingen en producten om kwaliteits- of technische audits uit te voeren.

ADDEV Materials heeft zich tot doel gesteld dat 75 van zijn leveranciers tegen 2024 zijn handvest voor duurzaam inkopen ondertekenen. Dit handvest, dat in 2021 is bijgewerkt, zal in 2022 worden ingevoerd, tegelijk met de evaluatie van leveranciers en "zelfaudits". Gezien de omvang van zijn leveranciers en het gewicht dat ADDEV Materials onder hen vertegenwoordigt, is dit een ambitieuze doelstelling.

In samenwerking met onze belanghebbenden

"Onze benadering van verantwoord inkopen is hoofdzakelijk gebaseerd op een logica van activiteitbevordering en evaluatie van onze leveranciers. Geleidelijk aan evolueren we naar een gezamenlijke aanpak via gezamenlijke projecten inzake productontwikkeling, verplaatsing van de productie om ons dichter bij de plaats van consumptie te brengen, of ontwikkelingen inzake producttoepassingen, het gebruik van recycleerbare/gerecycleerde of alternatieve producten," verklaart Patrick Grande, Directeur Inkoop.

Een klinknagel of een schroef vervangen door een kleefband om een voertuig lichter te maken, een plastic product vervangen door een papieren product op basis van hout... De Aankoop werkt samen met de leveranciers om nieuwe oplossingen te bedenken en ondersteunt de Innovatieteams om meer deugdelijke oplossingen te ontwikkelen. Bovendien zal, om de middelen van de leveranciers te optimaliseren, een proces van toezicht op hun activiteiten worden gestart om hun interne ontwikkelingen in kaart te brengen en de mogelijkheden voor onze klanten te evalueren. ADDEV Materials speelt een sleutelrol bij de omzetting van de industriële uitdagingen van zijn klanten in duurzame oplossingen.