ADDEV Materials

Odpowiedzialne zakupy gwarancją trwałych relacji

Aby sprostać wyzwaniom środowiskowym, spełnić coraz bardziej rygorystyczne przepisy i wymagania klientów, ADDEV Materials wdraża odpowiedzialną politykę zakupową, w szczególności poprzez ocenę dostawców. Jej celem jest budowanie trwałych relacji handlowych z dostawcami, opartych na wspólnych wartościach i rozsądnych praktykach.

Ślad środowiskowy związany z zakupem surowców

95 % śladu środowiskowego firmy ADDEV Materials jest związane z kupowanymi przez nią produktami. Cały łańcuch wartości poprzedzający jej działalność jest zatem integralną częścią jej podejścia do zrównoważonego rozwoju.

Jako przetwórca wysokowydajnych materiałów, ADDEV Materials podlega regulacjom, takim jak REACH dla substancji chemicznych i IMDS dla sektora motoryzacyjnego, i przewiduje przyszłe regulacje, które z czasem staną się bardziej rygorystyczne. Jest również napędzany przez swoich klientów, takich jak OEM (producenci oryginalnego sprzętu) i dostawcy Tier 1, których silne cele mają efekt kaskadowy w całym łańcuchu dostaw.

Odpowiedzialne zakupy

Chociaż struktura zakupów w ADDEV Materials jest dość nowa, firma jest przekonana o korzyściach płynących z odpowiedzialnych zakupów. Wiąże się to z poszukiwaniem "zielonych" produktów i upewnianiem się, że dostawcy przestrzegają zobowiązań społecznych i etyki biznesowej. Istotną kwestią jest przejrzystość: oznacza to możliwość dostępu do informacji, ale także do ich zakładów i produktów w celu przeprowadzenia audytów jakościowych lub technicznych.

Firma ADDEV Materials postawiła sobie za cel, aby do 2024 r. 75 % jej dostawców podpisało Kartę Odpowiedzialnych Zakupów. Karta ta, zaktualizowana w 2021 r., zostanie wdrożona w 2022 r., równolegle z ocenami i audytami dostawców. Biorąc pod uwagę wielkość dostawców i wagę, jaką ADDEV Materials wśród nich reprezentuje, jest to ambitny cel.

Współpraca z naszymi interesariuszami

"Nasze podejście do odpowiedzialnych zakupów opiera się głównie na promowaniu naszej działalności i ocenie naszych dostawców. Stopniowo zmierzamy w kierunku podejścia opartego na współpracy poprzez wspólne projekty obejmujące rozwój produktów, przenoszenie produkcji, aby zbliżyć się do miejsca konsumpcji, rozwój zastosowań produktów i wykorzystanie produktów nadających się do recyklingu lub alternatywnych", wyjaśnia Patrick Grande, dyrektor ds. zakupów.

Zastąpienie nitu lub śruby taśmą samoprzylepną w celu zmniejszenia wagi pojazdu, zastąpienie produktu z tworzywa sztucznego produktem z papieru na bazie drewna... dział zakupów współpracuje z dostawcami w celu opracowania nowych rozwiązań i wspiera zespoły ds. innowacji w opracowywaniu rozwiązań bardziej przyjaznych dla środowiska. Ponadto, w celu optymalizacji zasobów dostawców, uruchomione zostanie podejście do monitorowania ich działalności w celu podsumowania ich wewnętrznego rozwoju i oceny możliwości dla naszych klientów. ADDEV Materials jest kluczowym graczem w przekształcaniu wyzwań przemysłowych swoich klientów w zrównoważone rozwiązania.