ADDEV Materials

Ondersteuning voor jong talent

Onze werknemers helpen om te groeien en hun carrière te ontwikkelen is een integraal onderdeel van onze HR-strategie. Het is een teaminspanning tussen de medewerker, de manager en de HR-partner om zich voor te bereiden op de toekomst. Ons doel is om hiervoor een jaarlijks vaardighedenontwikkelingsplan op te stellen, gebaseerd op de wensen van werknemers voor loopbaanontwikkeling en de huidige en toekomstige behoeften van de organisatie op het gebied van vaardighedenontwikkeling. We zetten verschillende leermiddelen in: training, rollenspellen, peer-to-peer kennisdeling, enz.

We willen ook rekening houden met de aspiraties van onze jonge mensen om hen te helpen het carrièrepad te vinden dat hen inspireert. Om dit te doen, stellen we ons tot doel om transparant en consequent te zijn over de mogelijkheden, de behoeften van het bedrijf en de eisen van onze werknemers, zodat we altijd dit evenwicht bewaren in de oplossingen die we vinden. Het is een aanpak gebaseerd op luisteren en openheid die de voorkeur moet krijgen om initiatieven aan te moedigen en tegelijkertijd realistisch te zijn over de mogelijkheden. In dit opzicht is het VIE*-programma een mooi voorbeeld van de carrière springplanken bij ADDEV: een fantastische kans om je vaardigheden te ontwikkelen in een buitenlandse entiteit, om te profiteren van interculturele uitwisselingen en om de praktijken van verschillende landen te vergelijken.

Onze werknemers helpen om te groeien in een Groep die voortdurend in beweging is en groeit, en de juiste bekwame en gemotiveerde persoon op de juiste plaats op het juiste moment vinden, is een constante en stimulerende uitdaging voor HR.

ADDEV bestaat uit vele mooie carrièreverhalen, met rijke trajecten, van 'operations'-beroepen naar ondersteunende of bedrijfsfuncties, en omgekeerd, van het operationele veld naar verantwoordelijkheid voor profit centers... HR-ontwikkeling betekent de ontplooiing van onze medewerkers bevorderen en tegelijkertijd bijdragen aan een grotere efficiëntie in onze organisaties, waarbij we altijd vooruitkijken naar de 'volgende stap'.

 

*Internationaal bedrijfsvrijwilligerswerk