ADDEV Materials

Verantwoord inkopen, de garantie voor duurzame relaties

Om de milieu-uitdagingen aan te gaan en te voldoen aan de steeds strengere regelgeving en klanteneisen, voert ADDEV Materials een verantwoord inkoopbeleid, met name door de evaluatie van leveranciers. Het doel is om duurzame commerciële relaties op te bouwen met leveranciers, gebaseerd op gedeelde waarden en verstandige praktijken.

De ecologische voetafdruk van de inkoop van grondstoffen

95 % van de ecologische voetafdruk van ADDEV Materials houdt verband met de producten die het bedrijf koopt. De hele waardeketen stroomopwaarts van zijn activiteit maakt dus integraal deel uit van zijn benadering van duurzame ontwikkeling.

Als verwerker van hoogwaardige materialen is ADDEV Materials onderworpen aan regelgeving zoals REACH voor chemische stoffen en IMDS voor de automobielsector, en anticipeert het op toekomstige regelgeving die mettertijd strenger zal worden. Het wordt ook gedreven door zijn klanten, zoals OEM's (Original Equipment Manufacturers) en Tier 1-leveranciers, wier sterke doelstellingen een cascade-effect hebben in de hele toeleveringsketen.

Verantwoord inkopen

Hoewel de inkoopstructuur vrij recent is, is ADDEV Materials overtuigd van de voordelen van verantwoord inkopen. Dit houdt in dat we op zoek gaan naar 'groene' producten en dat we erop toezien dat onze leveranciers hun sociale verplichtingen en bedrijfsethiek respecteren. Transparantie is een essentieel punt: dit impliceert de mogelijkheid om toegang te krijgen tot informatie, maar ook tot hun sites en producten om kwaliteits- of technische audits uit te voeren.

ADDEV Materials heeft zich tot doel gesteld om tegen 2024 75 % van zijn leveranciers zijn charter voor verantwoorde aankopen te laten ondertekenen. Dit handvest, dat in 2021 is geactualiseerd, zal in 2022 worden uitgerold, parallel aan de leveranciersevaluaties en zelfaudits. Gezien de omvang van zijn leveranciers en het gewicht dat ADDEV Materials bij hen vertegenwoordigt, is dit een ambitieuze doelstelling.

Samenwerken met onze belanghebbenden

"Onze benadering van verantwoord inkopen is voornamelijk gebaseerd op het promoten van ons bedrijf en het evalueren van onze leveranciers. Geleidelijk aan evolueren we naar een gezamenlijke aanpak via gezamenlijke projecten rond productontwikkeling, productieverplaatsingen om ons dichter bij de plaats van consumptie te brengen, ontwikkelingen in producttoepassingen en het gebruik van recycleerbare/gerecycleerde of alternatieve producten", legt Patrick Grande, Directeur Aankoop, uit.

Een klinknagel of schroef vervangen door plakband om een voertuig lichter te maken, een plastic product vervangen door een papierproduct op houtbasis... Inkoop werkt samen met leveranciers om nieuwe oplossingen te bedenken en ondersteunt de innovatieteams om milieuvriendelijkere oplossingen te ontwikkelen. Om de middelen van de leveranciers te optimaliseren, wordt bovendien een aanpak gelanceerd om hun activiteiten te monitoren om hun interne ontwikkelingen te inventariseren en de mogelijkheden voor onze klanten te beoordelen. ADDEV Materials is een belangrijke speler in het omzetten van de industriële uitdagingen van zijn klanten in duurzame oplossingen.