ADDEV Materials

Analiza cyklu życia produktu

Integracja ochrony środowiska już na etapie projektowania produktu: jest to zasada ekoprojektowania, którą firma ADDEV Materials chciała wdrożyć, aby poprawić ekologiczność produktów poprzez zmniejszenie ich wpływu na środowisko.

 

"W ramach naszej działalności polegającej na przepakowywaniu produktów płynnych, przeprowadziliśmy ocenę cyklu życia (LCA), aby przeanalizować wpływ dwóch naszych pojemników używanych do aplikacji farb w przemyśle lotniczym: Floater Cup (sztywny plastikowy pojemnik) w porównaniu z Burstseal Pack (wielowarstwowy elastyczny woreczek)", wyjaśnia Jason Smith, dyrektor ds. badań i rozwoju w ZIPCHEM - Andpak. "Staraliśmy się zidentyfikować główne źródła wpływu w ich cyklach życia: wydobycie surowców, produkcja, dystrybucja, użytkowanie i koniec życia" - dodaje Aziz REZIG, dyrektor ds. innowacji i rozwoju w Grupie.

 

To wieloetapowe, wielokryterialne podejście integruje różne etapy cyklu życia i uwzględnia zużycie materiałów i energii, zrzuty do środowiska naturalnego oraz wpływ na klimat i różnorodność biologiczną.

 

Analizując wpływ tych 2 pojemników, niniejsza ocena cyklu życia zidentyfikowała główne źródła wpływu w ich cyklach życia.

 

Udało nam się zidentyfikować ten o najlepszych parametrach środowiskowych:

 

Zestaw Burstseal Pack jest wyraźnie lepszy od kubka Floater Cup w warunkach określonych w badaniu:

  • Średnio -90% do -94% wpływu na zdefiniowaną jednostkę funkcjonalną
  • Średnio -73% do -85% wpływu, biorąc pod uwagę porównanie jeden do jednego

 

Przede wszystkim określiliśmy, w jaki sposób można zmniejszyć wpływ tych dwóch pojemników poprzez zastosowanie strategii ekoprojektowania: integracja materiałów pochodzących z recyklingu, stosowanie alternatyw dla spalania po zakończeniu eksploatacji, stosowanie większych pudeł kartonowych lub zmniejszenie rozmiaru etykiet to wszystkie możliwości, które należy zbadać.