Nasi inwestorzy oceniają nasze kryteria ESG*.

* Kryteria środowiskowe, społeczne i dotyczące zarządzania.

3 pytania do Nathalii Millan, menedżera ESG, Tikehau Capital

Dlaczego ważne jest monitorowanie wskaźników ESG?

Jako inwestor analizujemy ryzyko i możliwości związane z ESG, aby przygotować firmę na świat przyszłości. W przypadku firmy ADDEV Materials, która zajmuje się przetwarzaniem tworzyw sztucznych i chemikaliów, wiemy, że przepisy będą narzucać coraz bardziej wymagające ramy, a przedsiębiorcy powinni wyprzedzać te kroki, aby uczynić zrównoważony rozwój głównym tematem w swojej strategii transformacji. Firma ADDEV Materials rozpoczęła już prace nad wpływem swoich produktów i usług, zwłaszcza w ramach inicjatywy G-Pack, która ma na celu zmniejszenie wpływu opakowań na środowisko. Świadczy to o tym, że firma bierze odpowiedzialność za kwestie zrównoważonego rozwoju w całym łańcuchu wartości.

Tikehau Capital nabył udziały w ADDEV Materials w 2019 r. Jak oceniasz jej postępy w zakresie kryteriów ESG?

W tym czasie firma ADDEV Materials zaczęła już zajmować się tematyką zrównoważonego rozwoju; szybko zainteresowaliśmy się tym, co robi i jak pomóc jej w zwiększeniu zaangażowania w sprawy ESG. Na przykład określiliśmy potrzebę przeprowadzenia oceny emisji dwutlenku węgla i uruchomiliśmy program wsparcia, aby pomóc im w kwestiach środowiskowych. W latach 2019-2021 firma ADDEV Materials przeszła od zdefiniowania polityki CSR do określenia racji bytu i prawdziwej mapy drogowej CSR z harmonogramem i celami. Obecnie firma włącza zrównoważony rozwój do swojego modelu biznesowego i oferty. Ponadto Grupa spełnia nasze wymagania w zakresie zrównoważonego rozwoju, tj. posiada w Radzie Dyrektorów przynajmniej jednego członka zdolnego do stawiania wyzwań zespołowi zarządzającemu w kwestiach ESG, przynajmniej raz w roku omawia w Radzie Dyrektorów plan działania w zakresie zrównoważonego rozwoju oraz wprowadza plan działania mający na celu zmniejszenie emisji CO2.

W jaki sposób wspieracie realizację planu działań ADDEV Materials?

ADDEV Materials określiła swój własny plan działania, który realizuje i pilotuje. Wyzwaniem dla naszego wsparcia jest pomoc w poprawieniu z roku na rok jego jakości w najważniejszych punktach. Podejście w ADDEV Materials jest bardzo profesjonalne i usystematyzowane. Naszą rolą jest słuchanie firmy, stawianie jej wyzwań poprzez benchmarki przeprowadzane z naszymi spółkami portfelowymi w celu porównania jej wyników z wynikami podobnych firm, aby mieć pewność, że zawsze się poprawia i jest na jak najlepszym poziomie w kwestiach ESG. ADDEV Materials jest dobrym przykładem tradycyjnej firmy, która zwróciła się w stronę zrównoważonego rozwoju. Ponadto aktywnie uczestniczy w naszych seminariach internetowych, aby dzielić się najlepszymi praktykami z innymi spółkami portfelowymi.