Informacje prawne

Obowiązuje od 17/03/2023

Zgodnie z przepisami art. 6-III i 19 ustawy nr 2004-575 z dnia 21 czerwca 2004 r. o zaufaniu w gospodarce cyfrowej, zwanej L.C.E.N., użytkownicy i odwiedzający, zwani dalej " Użytkownik "z https://addevmaterials.com/, dalej " Strona internetowa "Obecna nota prawna. 

Połączenie z witryną i jej przeglądanie przez użytkownika oznacza pełną i bezwarunkową akceptację niniejszej informacji prawnej. 

Są one dostępne na Stronie pod hasłem " Informacje prawne ".

ARTYKUŁ 1 - WYDAWCA

Strona jest publikowana przez ADDEV Materials SAS o kapitale 38322519 euro, zarejestrowaną w Rejestrze Handlu i Spółek w Lyonie pod numerem 820724508, której siedziba znajduje się pod adresem 30 Quai Perrache, 69002, Lyon,  

Numer telefonu 0472113500,  

Adres e-mail: contact@addevmaterials.com. 

Wewnątrzwspólnotowy numer VAT: FR32820724508 

Dyrektorem wydawnictwa jest Thomas GE 

zwany dalej Wydawca ".

ARTYKUŁ 2 - GOSPODARZ

Gospodarzem Strony jest firma GANDI.NET, której siedziba znajduje się pod adresem. SASU , avNumer telefonu: 0170377661 + kontaktowy adres e-mail 

ARTYKUŁ 3 - DOSTĘP DO STRONY

Witryna jest dostępna przez cały czas, 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę, z wyjątkiem przypadków działania siły wyższej, planowanych lub nieplanowanych przerw, a także mogących wynikać z konieczności przeprowadzenia konserwacji. 

W przypadku modyfikacji, przerwania lub zawieszenia działania Strony, Redaktor nie ponosi odpowiedzialności

ARTYKUŁ 4 - GROMADZENIE DANYCH

Strona zapewnia, że dane osobowe Użytkownika są gromadzone i przetwarzane z poszanowaniem prywatności zgodnie z francuską ustawą nr 78-17 z dnia 6 stycznia 1978 r. dotyczącą technologii informacyjnych, plików i wolności.  

Zgodnie z francuską ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 6 stycznia 1978 roku, Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia i sprzeciwu. Użytkownik korzysta z tego prawa: 

  • pocztą elektroniczną na adres contact@addevmaterials.com
 

Jakiekolwiek wykorzystywanie, powielanie, rozpowszechnianie, wprowadzanie do obrotu, modyfikowanie całości lub części Witryny, bez zezwolenia Wydawcy jest zabronione i może skutkować podjęciem działań prawnych i ściganiem przewidzianym w szczególności przez Kodeks Własności Intelektualnej i Kodeks Cywilny.