ADDEV Materials

Nasi inwestorzy oceniają nasze kryteria ESG*.

* Kryteria środowiskowe, społeczne i dotyczące zarządzania.

3 pytania do Nathalii Millan, ESG Manager, Tikehau Capital

Dlaczego monitorowanie wskaźników ESG jest ważne?

Jako inwestor analizujemy ryzyka i szanse ESG, aby przygotować firmę na świat jutra. W przypadku ADDEV Materials, która przetwarza tworzywa sztuczne i produkty chemiczne, wiemy, że przepisy będą narzucać coraz bardziej wymagające ramy, a przedsiębiorcy powinni przewidywać te kroki, aby uczynić zrównoważony rozwój głównym tematem swojej strategii transformacji. Firma ADDEV Materials rozpoczęła już prace nad wpływem swoich produktów i usług, w szczególności w ramach inicjatywy G-Pack, której celem jest zmniejszenie wpływu opakowań. Pokazuje to, że firma bierze pod uwagę kwestie zrównoważonego rozwoju w całym łańcuchu wartości.

Tikehau Capital nabył udziały w ADDEV Materials w 2019 roku. Co sądzisz o jej postępach w zakresie kryteriów ESG?

W tym czasie firma ADDEV Materials rozpoczęła już prace nad tematem zrównoważonego rozwoju; szybko zainteresowaliśmy się tym, co robi i jak możemy jej pomóc w poprawie jej zaangażowania w ESG. Na przykład zidentyfikowaliśmy potrzebę przeprowadzenia oceny emisji dwutlenku węgla i uruchomiliśmy program wsparcia firmy w kwestiach środowiskowych. W latach 2019-2021 firma ADDEV Materials poczyniła postępy: od zdefiniowania polityki CSR do określenia racji bytu i prawdziwej mapy drogowej CSR z harmonogramem i celami. Obecnie firma integruje zrównoważony rozwój ze swoim modelem biznesowym i ofertą. Ponadto Grupa spełnia nasze wymagania w zakresie zrównoważonego rozwoju: posiadanie co najmniej jednego członka zarządu zdolnego do kwestionowania zespołu zarządzającego w kwestiach ESG, omawianie mapy drogowej zrównoważonego rozwoju z zarządem co najmniej raz w roku oraz wprowadzenie planu działania w celu zmniejszenia emisji CO2.

W jaki sposób wspierasz wdrażanie planu działania ADDEV Materials?

ADDEV Materials zdefiniował własną mapę drogową, którą podąża i kieruje. Wyzwanie, jakie stawiamy przed naszym wsparciem, polega na tym, by z roku na rok pomagać jej w osiąganiu coraz lepszych wyników w najważniejszych kwestiach. Podejście w ADDEV Materials jest wysoce profesjonalne i ustrukturyzowane. Naszą rolą jest słuchanie ich, stawianie im wyzwań poprzez benchmarki przeprowadzane z naszymi spółkami portfelowymi w celu porównania ich wyników z wynikami podobnych spółek oraz upewnienie się, że zawsze się poprawiają i są na najlepszym możliwym poziomie w kwestiach ESG. ADDEV Materials jest dobrym przykładem tradycyjnej firmy, która przyjęła zrównoważony rozwój. Jest ona aktywnym uczestnikiem naszych webinariów, dzieląc się najlepszymi praktykami z innymi spółkami portfelowymi.