ADDEV Materials

Silna pozycja w Europie Środkowej

W 2022 r. firma ADDEV Materials, we współpracy z WINTERHALDER Selbstklebetechnik GmbH (wiodącym niemieckim producentem materiałów klejących i pianek), nabyła większościowy pakiet udziałów w Dickson Holland, holenderskim specjaliście w dziedzinie taśm samoprzylepnych na rynku budowlanym i przemysłowym.

Przejęcie to, przeprowadzone we współpracy z Winterhalder, niemieckim liderem w dziedzinie konwersji klejów i pianek, ma na celu rozwój nowych synergii przemysłowych i handlowych z podmiotami ADDEV Materials już obecnymi w regionie, w szczególności z belgijskim podmiotem ADDEV EUROBANDS i niemieckim podmiotem RIEWOLDT w Kolonii.

Aby stworzyć silną pozycję w regionie, utworzono nową grupę biznesową Mobility & Industries Central Europe, kierowaną przez naszego niemieckiego partnera Hermanna Hogga jako CEO.

Andy de Waard, syn założyciela, pozostaje mniejszościowym udziałowcem i dyrektorem zarządzającym Dickson Holland.

Podstawową działalnością firmy jest dystrybucja produktów taśmowych, z silnymi relacjami z głównymi światowymi producentami, takimi jak tesa, 3M, a także specjalistycznymi producentami, takimi jak Nitto, AFTC, Scapa i Avery Dennison. Z biegiem lat firma Dickson rozwinęła możliwości w zakresie przetwarzania taśm, a także cięcia wzdłużnego, przewijania, ukosowania i procesów pakowania dla klientów przemysłowych w Europie Północnej.

 

 "Aby odnieść sukces w tym projekcie i rozwinąć synergie w zakresie dostaw, przemysłu i handlu, zdecydowaliśmy się wykorzystać umiejętności istniejącego zespołu, aby stworzyć silną pozycję swojej grupy biznesowej Mobility & Industries w Europie Środkowej wraz z Winterhalder, naszym wieloletnim partnerem w Niemczech".  mówi Pascal Nadobny, prezes ADDEV Materials.

 

 "Dla Dickson Holland partnerstwo z ADDEV Materials Group stanowi prawdziwą okazję do rozwijania swojej wiedzy o produktach i rozwoju działalności w zakresie przetwarzania poprzez rozwijanie synergii w BeNeLux i D-A-CH, dodaje Hermann Hogg, dyrektor zarządzający Winterhalder.