ADDEV Materials

Dodatek CSR z tytułu udziału w zyskach

ADDEV Materials wie, że transformacja ekologiczna i energetyczna firmy, w szczególności poprzez zmniejszenie śladu węglowego, może zostać osiągnięta tylko w symbiozie z interesariuszami. Dekarbonizacja to sprawa każdego z nas i aby ją osiągnąć, potrzebujemy pomocy wszystkich! ADDEV Materials chce zmobilizować swoich pracowników w jak największym stopniu, aby uczestniczyli w dekarbonizacji firmy. W związku z tym kierownictwo zdecydowało się wprowadzić dodatek CSR do udziału w zyskach.

 

Ale jak to działa?

Dotyczy to pracowników związanych z zakładem, który ma już umowę o udziale w zyskach. Następnie ADDEV Materials sprawdza, czy ślad węglowy zakładu został zmniejszony (energia, odpady, podróże), a jeśli tak, to pracownicy zakładu będą kwalifikować się do dodatkowego udziału w zyskach CSR.

 

Jak się tam dostać?

ADDEV Materials polega na swoich pracownikach, aby codziennie wykonywali ekologiczne gesty w swojej pracy, takie jak wyłączanie komputerów wieczorem i w weekendy oraz odłączanie ładowarek, sortowanie i usuwanie wiadomości e-mail, ograniczanie temperatury ogrzewania i korzystania z klimatyzacji, wyłączanie świateł itp. Jednocześnie Grupa uruchomiła szereg inicjatyw, takich jak pomoc w zakresie miękkiej mobilności w podróżach z domu do pracy (pakiet zrównoważonej mobilności), procedury sortowania odpadów na miejscu, elektryfikacja floty samochodowej itp.