ADDEV Materials

Wdrożenie CRM

System CRM (Customer Relationship Management), od wielu lat wykorzystywany przez zespoły sprzedaży we Francji, Polsce i Ameryce Północnej, został wdrożony w Wielkiej Brytanii i Kalifornii w 2022 roku.

Wdrażając ten sam system zarządzania relacjami z klientami we wszystkich naszych podmiotach na całym świecie, naszym celem jest nie tylko zebranie wszystkich danych naszych klientów w jednym narzędziu, zachęcając w ten sposób do tworzenia synergii handlowych, ale przede wszystkim do dzielenia się zwycięskimi praktykami i zachęcania do rozwoju umiejętności i efektywności handlowej.

Wdrożono system szkolenia i wsparcia zespołu, a także zdefiniowano kluczowych użytkowników w poszczególnych krajach, przy czym włączenie przedstawicieli poszczególnych krajów w zarządzanie narzędziem jest prawdziwą gwarancją sukcesu.

Ułatwiając gromadzenie informacji dotyczących potencjalnych klientów i kontaktów oraz analizując te dane, nasze zespoły marketingowe i sprzedażowe mogą zapewnić lepsze zrozumienie klientów i wymagań rynkowych, a tym samym opracować kampanie marketingowe i podejścia sprzedażowe, które muszą wdrożyć, aby przyciągnąć, zatrzymać i zbudować lojalność klientów. 

Aby posunąć analizę danych jeszcze dalej, wszystkie nasze zespoły sprzedaży zostały również przeszkolone w zakresie Power BI. Każdy może teraz tworzyć własne pulpity nawigacyjne i skuteczniej monitorować swoje wyniki. Jest to praktyczny sposób na podniesienie świadomości znaczenia jakości danych i odpowiedzialności każdej osoby za przyczynianie się do niej.