Zvýšení výkonu úpravou konstrukce elektrických zařízení díky izolaci.

Home " Zprávy " Zvýšení výkonu úpravou konstrukce elektrických zařízení díky izolaci.

Existuje několik důvodů, proč byste měli vyměnit elektroizolační materiály ve vašem stávajícím zařízení:

  • Zvýšení bezpečnosti a výdrže;
  • Hledání vyššího výkonu při stejné velikosti;
  • Potřeba miniaturizace při stejném výkonu

Zde je několik příkladů požadavků na výkon nebo miniaturizaci.

Zmenšení velikosti transformátoru větrné turbíny pomocí materiálu Nomex®.

Větrné turbíny jsou obzvláště namáhané a musí být schopny spolehlivého provozu po mnoho let. Výrobce transformátorů Pauwels se spojil se společností DuPont, aby vyvinul kompaktnější transformátory (transformátory SLIM®) s cílem integrovat je do věže větrné turbíny.

Protože zmenšení velikosti transformátoru by zvýšilo nárůst teploty, museli konstruktéři nahradit izolaci z kraftového papíru účinnějším materiálem. Na základě zkušeností společnosti ADDEV Materials zvolili pro tepelně nejvíce namáhané oblasti materiál Nomex®.

Zdroj : https://www.industrie-techno.com/article/pauwels-isole-ses-transformateurs-avec-un-plastique-de-du-pont.1456

 

Zvýšení tepelné vodivosti pro zvýšení tepelného rozptylu pomocí fólie Kapton® MT+

Kapton® je extrémně výkonná elektroizolační polyimidová fólie, která odolává extrémním teplotám (-269 °C až 400 °C). Přestože je velmi tenká, její dielektrická pevnost se vyrovná mnohem silnějším materiálům.

Standardní Kapton® (Kapton® HN) jako polymer není dobrým tepelným vodičem. Existuje však řada materiálů Kapton® s lepší tepelnou vodivostí:

  • Tepelná vodivost materiálu Kapton® MT je dvakrát vyšší než u materiálu Kapton® HN;
  • Tepelná vodivost materiálu Kapton® MT+ je 4krát vyšší;

Triplexní laminát na bázi Kapton® MT+

Protože tepelná vodivost vrstvené izolace je součtem vodivostí jednotlivých vrstev, použití Kaptonu® MT+ místo Kaptonu® HN v triplexním laminátu zlepšuje celkovou tepelnou vodivost.

Topné bloky pro systémy HVAC v elektrických vozidlech

Ve vozidle se spalovacím motorem je prostor pro cestující vytápěn teplem vyzařovaným motorem. V elektrickém vozidle musí být toto teplo zajištěno jiným způsobem, například přeměnou elektrické energie akumulátoru na tepelnou energii.

V tomto typu aplikací se mohou objevit nové funkce, kdy jsou zapotřebí materiály, které jsou schopny zajistit bezpečnostní funkci (elektrická izolace) a zároveň optimalizovat přenos tepla (tepelná vodivost). Tyto dvě vlastnosti "elektrická bariéra" a "tepelná vodivost" jsou antinomické, a proto byl vyvinut materiál Kapton MT+.

Pro provoz tohoto systému využívajícího vysoké napětí je nutné, aby měl vynikající elektrickou izolaci mezi elektrodami a hliníkovou částí a zároveň byl kompaktní. Kapton® MT+ je proto ideálním materiálem pro tuto aplikaci, protože optimalizuje přenos tepla a je vynikajícím elektrickým izolantem.

Konkrétní potřeba?

Naše týmy vám odpoví co nejdříve