ADDEV Materials

Wskaźnik równości płci

Francja Découpe

Od Perspektywy kariery " z dnia 5 września 2018 r, równość kobiet i mężczyzn jest przedmiotem kompleksowego planu działania dla firm. Firmy zatrudniające co najmniej 50 pracowników muszą co roku publikować swój indeks równości zawodowej.

Jest to obowiązek mierzenia i zmniejszanie różnic w wynagrodzeniach między mężczyznami i kobietami. Wyniki mogą wahać się od 0 do 100.

Francja Découpe publikuje swoje indeks równości płci i uzyskał wynik 99/100 w 2023 roku.

ADDEV Micel

Wynik indeksu równości płci na poziomieADDEV Micel nie jest obliczalny, ponieważ nie ma wystarczającej liczby obliczalnych wskaźników.

  • Różnica w podziale indywidualnych podwyżek: 25/35 (różnica na korzyść kobiet)
  • Parytet wśród 10 najlepiej zarabiających: 5/10

 

Pozostałe dwie wartości nie mogą zostać obliczone.