ADDEV Materials

Monitorowanie zużycia energii w czasie rzeczywistym

W całej Europie zaobserwowaliśmy znaczny wzrost cen energii elektrycznej; wzrost, który według prognoz nie zatrzyma się w 2023 r., a ceny są obecnie nawet 10 razy wyższe niż w 2021 r.

Obecna sytuacja skłania firmy do poszukiwania nowych rozwiązań pozwalających na efektywne zarządzanie zużyciem energii elektrycznej, w szczególności poprzez racjonalną analizę profilu zużycia, z wykorzystaniem precyzyjnych pomiarów dokonywanych w czasie rzeczywistym.

W 2022 r. firma ADDEV Materials w Polsce stworzyła zintegrowany system dostaw zielonej energii, składający się z instalacji paneli fotowoltaicznych (PV) i nowoczesnego systemu pomiaru zużycia energii elektrycznej. Dane pomiarowe są gromadzone w chmurze i można uzyskać do nich dostęp w dowolnym momencie z dowolnego miejsca na świecie za pośrednictwem dedykowanej aplikacji.

Po przeprowadzeniu tej analizy byliśmy w stanie wdrożyć szereg zmian organizacyjnych i operacyjnych, aby zmaksymalizować efektywność energetyczną firmy.

W praktyce oznacza to :

  • Identyfikacja źródeł wysokiego zużycia energii (maszyny itp.).
  • Identyfikacja niepotrzebnych energochłonnych operacji (racjonalizacja)
  • Identyfikacja złych nawyków w zakresie zużycia energii

Na przykład: analizując rzeczywisty czas pracy maszyn pakujących - które ze względu na obecność elementów grzewczych charakteryzują się bardzo wysokim zużyciem energii elektrycznej - zdaliśmy sobie sprawę, że maszyny te były domyślnie włączane na początku dnia i wyłączane pod koniec dnia, podczas gdy ich rzeczywisty czas pracy wynosił zaledwie kilka godzin. Analiza umożliwiła zaplanowanie procesu pakowania w taki sposób, aby maszyny były włączane tylko wtedy, gdy są używane. Ponadto zoptymalizowano również niektóre godziny użytkowania, aby odpowiadały tak zwanemu "samozużyciu instalacji fotowoltaicznej", tj. podczas jej największej produktywności (bezpośrednie wykorzystanie 100 % energii wyprodukowanej przez instalację fotowoltaiczną zamiast 80 % od dostawcy energii).

Innym praktycznym rozwiązaniem było dostosowanie działania urządzeń do rzeczywistych potrzeb ludzi w firmie: czujniki ruchu do włączania/wyłączania świateł; zoptymalizowane działanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. Ponadto udało się zidentyfikować i skutecznie wyeliminować złe nawyki biurowe związane z pozostawianiem włączonych urządzeń, gdy nie są używane (wprowadzenie obowiązkowego trybu czuwania dla komputerów i ekranów).

Obecny system paneli fotowoltaicznych obniżył koszty zużycia energii elektrycznej nawet o 40 % (biorąc pod uwagę ten sam sezon zapotrzebowania na energię). Dodatkowe oszczędności wynikające z zastosowania systemu monitoringu i optymalizacji zużycia energii wynoszą 5-8 % (zdjęcie 2).

To pierwsze doświadczenie w kontrolowaniu naszego zużycia energii elektrycznej pozwoliło nam docenić praktyczny potencjał tych systemów. To bez wątpienia dopiero początek optymalizacji naszego zarządzania energią. Możliwe będą inne, bardziej zaawansowane usprawnienia, takie jak precyzyjny nadzór nad operacjami produkcyjnymi czy diagnostyka stanu technicznego urządzeń.

W niedalekiej przyszłości tego typu podejście do zarządzania energią pomoże nam wdrożyć nowe przepisy, szczególnie w odniesieniu do normy środowiskowej 14001. Będzie to niewątpliwie kolejny krok w kierunku wzmocnienia zaufania, jakim obdarzają nas klienci jako dostawcę.

Kategoria: Raport CSR 2023

Monitorowanie zużycia energii w czasie rzeczywistym

Posted in 26 maja 2023 by

Kategorie: Raport CSR 2023

Tagi:

/*! elementor - v3.13.3 - 28-05-2023 */ .elementor-heading-title{padding:0;margin:0;line-height:1}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title[class*=elementor-size-]>a{color:inherit;font-size:inherit;line-height:inherit}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title.elementor-size-small{font-size:15px}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title.elementor-size-medium{font-size:19px}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title.elementor-size-large{font-size:29px}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title.elementor-size-xl{font-size:39px}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title.elementor-size-xxl{font-size:59px} Monitorowanie zużycia energii w czasie rzeczywistym W całej Europie obserwujemy znaczny wzrost cen energii elektrycznej. Według prognoz, ceny te nie przestaną rosnąć w 2023 roku, ponieważ obecnie są nawet 10 razy droższe niż w [...].

Pakiet zrównoważonej mobilności

Posted in 26 maja 2023 by

Kategorie: Raport CSR 2023

Tagi:

Pakiet zrównoważonej mobilności ADDEV Materials od kilku lat zachęca swoich pracowników do korzystania ze zrównoważonego transportu w celu dotarcia do pracy. Firma wzięła udział w wielu wydarzeniach Challeng Mobilité Auvergne Rhône-Alpes, które zostały rozszerzone na wszystkie wewnętrzne lokalizacje, nawet za granicą. Ponadto firma przestrzega obowiązujących przepisów dotyczących zwrotu kosztów transportu 50% [...].

Zmniejszenie ilości odpadów

Posted in 26 maja 2023 by

Kategorie: Raport CSR 2023

Tagi:

/*! elementor - v3.13.3 - 28-05-2023 */ .elementor-heading-title{padding:0;margin:0;line-height:1}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title[class*=elementor-size-]>a{color:inherit;font-size:inherit;line-height:inherit}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title.elementor-size-small{font-size:15px}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title.elementor-size-medium{font-size:19px}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title.elementor-size-large{font-size:29px}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title.elementor-size-xl{font-size:39px}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title.elementor-size-xxl{font-size:59px} Redukcja odpadów Od kilku lat ADDEV Materials stara się optymalizować swoje procesy, aby zminimalizować ilość odpadów. Sortowanie odpadów odbywa się we wszystkich naszych zakładach przemysłowych, ale niestety nasz pojemnik na zwykłe odpady przemysłowe (OIW) jest nadal dość duży.

Dodatek do udziału w zyskach z tytułu CSR

Posted in 26 maja 2023 by

Kategorie: Raport CSR 2023

Tagi:

/*! elementor - v3.13.3 - 28-05-2023 */ .elementor-heading-title{padding:0;margin:0;line-height:1}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title[class*=elementor-size-]>a{color:inherit;font-size:inherit;line-height:inherit}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title.elementor-size-small{font-size:15px}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title.elementor-size-medium{font-size:19px}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title.elementor-size-large{font-size:29px}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title.elementor-size-xl{font-size:39px}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title.elementor-size-xxl{font-size:59px} Dodatek CSR do udziału w zyskach ADDEV Materials wie, że transformację ekologiczną i energetyczną firmy, w szczególności poprzez zmniejszenie śladu węglowego, można osiągnąć tylko w symbiozie z interesariuszami. Dekarbonizacja to sprawa wszystkich, a my [...]

Dekarbonizacja, podejmowanie działań

Posted in 26 maja 2023 by

Kategorie: Raport CSR 2023

Tagi:

/*! elementor - v3.13.3 - 28-05-2023 */ .elementor-heading-title{padding:0;margin:0;line-height:1}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title[class*=elementor-size-]>a{color:inherit;font-size:inherit;line-height:inherit}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title.elementor-size-small{font-size:15px}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title.elementor-size-medium{font-size:19px}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title.elementor-size-large{font-size:29px}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title.elementor-size-xl{font-size:39px}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title.elementor-size-xxl{font-size:59px} Dekarbonizacja, podejmowanie działań Pod koniec 2021 r. firma ADDEV Materials dołączyła do pierwszej klasy akceleratora dekarbonizacji Bpifrance. Ten program wsparcia, zgodny z metodologią ACT, trwa 24 miesiące i skupia 15 firm zaangażowanych w ekologiczną i zrównoważoną transformację.

LOU Rugby, inspirujące partnerstwo

Posted in 26 maja 2023 by

Kategorie: Raport CSR 2023

Tagi:

/*! elementor - v3.13.3 - 28-05-2023 */ .elementor-heading-title{padding:0;margin:0;line-height:1}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title[class*=elementor-size-]>a{color:inherit;font-size:inherit;line-height:inherit}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title.elementor-size-small{font-size:15px}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title.elementor-size-medium{font-size:19px}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title.elementor-size-large{font-size:29px}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title.elementor-size-xl{font-size:39px}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title.elementor-size-xxl{font-size:59px} Inspirujące partnerstwo Od 2021 roku ADDEV Materials jest patronem drużyny kobiet LOU Rugby Elite 1 i drużyny chłopców U23. Partnerstwo to opiera się na dzieleniu się wartościami sportowymi, takimi jak zaangażowanie, determinacja i duch zespołowy, które są w DNA klubu.

Program ADD'DisABLE

Posted in 26 maja 2023 by

Kategorie: Raport CSR 2023

Tagi:

/*! elementor - v3.13.3 - 28-05-2023 */ .elementor-heading-title{padding:0;margin:0;line-height:1}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title[class*=elementor-size-]>a{color:inherit;font-size:inherit;line-height:inherit}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title.elementor-size-small{font-size:15px}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title.elementor-size-medium{font-size:19px}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title.elementor-size-large{font-size:29px}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title.elementor-size-xl{font-size:39px}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title.elementor-size-xxl{font-size:59px} Program ADD'DisABLE Program różnorodności i integracji ADDEV Materials, zwany ADD'ALL, koncentruje się na trzech populacjach docelowych: kobietach (ADD'PowHER), młodych ludziach (ADD'YOUth) i osobach niepełnosprawnych (ADD'DisABLE). /*! elementor - v3.13.3 - 28-05-2023 */ .elementor-widget-image{text-align:center}.elementor-widget-image [...]

Wsparcie dla młodych talentów

Posted in 26 maja 2023 by

Kategorie: Raport CSR 2023

Tagi:

/*! elementor - v3.13.3 - 28-05-2023 */ .elementor-heading-title{padding:0;margin:0;line-height:1}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title[class*=elementor-size-]>a{color:inherit;font-size:inherit;line-height:inherit}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title.elementor-size-small{font-size:15px}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title.elementor-size-medium{font-size:19px}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title.elementor-size-large{font-size:29px}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title.elementor-size-xl{font-size:39px}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title.elementor-size-xxl{font-size:59px} Wspieranie młodych talentów Rozwój naszych pracowników i dawanie im głosu w ich rozwoju zawodowym jest integralną częścią naszej strategii HR. To wysiłek zespołowy angażujący pracownika, menedżera i partnera HR, aby przygotować się na przyszłość. Naszym celem jest [...]

Benchmark jakości życia zawodowego

Posted in 26 maja 2023 by

Kategorie: Raport CSR 2023

Tagi:

System referencyjny jakości życia zawodowego ADDEV Materials wprowadził system referencyjny 22 standardów jakości życia zawodowego, aby zagwarantować bezpieczeństwo i (fizyczne) warunki pracy, a także zarządzanie i organizację pracy we wszystkich naszych zakładach. Celem jest zagwarantowanie wysokiego poziomu [...]

Nasze wyniki pozafinansowe

Posted in 26 maja 2023 by

Kategorie: Raport CSR 2023

Tagi:

/*! elementor - v3.13.3 - 28-05-2023 */ .elementor-heading-title{padding:0;margin:0;line-height:1}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title[class*=elementor-size-]>a{color:inherit;font-size:inherit;line-height:inherit}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title.elementor-size-small{font-size:15px}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title.elementor-size-medium{font-size:19px}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title.elementor-size-large{font-size:29px}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title.elementor-size-xl{font-size:39px}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title.elementor-size-xxl{font-size:59px} Nasze wyniki pozafinansowe Dla firmy ważne jest monitorowanie wskaźników ESG w celu pomiaru jej wyników pozafinansowych i przygotowania się na świat jutra, a raczej dzisiejszy świat. Nasi inwestorzy analizują ryzyko i możliwości związane z tymi kryteriami [...].