Laminowanie / klejenie

Klej

Kompleksująca powłoka klejąca

Adhezja to proces, w którym warstwa kleju jest nakładana na materiał.

Klej jest nakładany na materiał metodą "fazy suchej", tworząc pojedynczy produkt o właściwościach kombinacji materiału i kleju.

Głównym celem klejenia jest przekształcenie materiału nieprzylepnego w materiał przylepny.

Kompleksowanie

Laminowanie to proces łączenia ze sobą dwóch lub więcej pasków elastycznego lub sztywnego materiału nośnego za pomocą kleju technicznego. 

Paski te mogą być wykonane z folii z tworzywa sztucznego, papieru lub arkusza metalu/cienkiego materiału. Klej jest nakładany na mniej chłonny pasek, który jest następnie łączony z drugim paskiem za pomocą wysokiego ciśnienia wywieranego przez podgrzewane cylindry, w celu wytworzenia ultra mocnego zespołu. Zespół ten może składać się z dwóch warstw (duplex), trzech warstw (triplex) lub więcej...

Zastosowania :

Laminowanie poprawia wygląd i właściwości barierowe taśm. Rodzaj wybranego kleju jest przede wszystkim podyktowany końcowym zastosowaniem produktu. Można stosować różne technologie, aby sprostać różnym zastosowaniom końcowym produktu.