Teonex®

Opis produktu

Folie PEN Teonex ® to folie z naftalanu polietylenu. Jest to folia z naftalanu polietylenu, która pod względem chemicznym jest porównywalna do PET, ale oferuje lepsze właściwości, szczególnie pod względem temperatury. Folia PEN zaczyna się kurczyć w temperaturze około 190°C, w porównaniu do 130°C w przypadku folii PET.

Folie PEN z naftalanu polietylenu są przeznaczone do zastosowań, w których folie są narażone na szczególnie trudne warunki, takie jak wysokie temperatury (155°C), kontakt z agresywnymi chemikaliami lub zastosowania, w których wymagana jest barierowość.
Dzięki właściwościom przewyższającym PET, folie techniczne Teonex PEN wypełniają lukę między foliami poliestrowymi PET a wysokowydajnymi foliami poliimidowymi (Kapton).

Właściwości techniczne

  • Dobra stabilność wymiarowa
  • Zastosowanie w trudnych warunkach: wysokie temperatury, agresywne chemikalia.
  • Działa jako bariera

Główne zastosowania

Izolacja elektryczna

Izolacja termiczna

Nasze dedykowane możliwości przetwarzania filmów