Poliester dwuskładnikowy

Opis produktu

Żywice poliestrowe są stosowane głównie do inkluzji, osadzania lub hermetyzacji. Naprawiają, konsolidują i uszczelniają szeroką gamę podłoży.

Istnieją trzy główne rodzaje żywicy poliestrowej:

  • Powłoka żelowa: tiksotropowa, ta żywica nie spływa po nałożeniu na pionową ścianę.
  • Przezroczysta żywica do odlewania i montażu: zaleca się podgrzanie formy przed odlaniem żywicy, ponieważ kurczy się ona od 3 do 5%.
  • Nieprzezroczysta żywica odlewnicza: dzięki niskiej lepkości ta żywica poliestrowa jest zalecana do odlewania masowego.

Właściwości techniczne

Żywice poliestrowe są rzadko używane w zastosowaniach mechanicznych, ponieważ bardzo kurczą się podczas polimeryzacji. Do tego typu zastosowań lepiej jest użyć żywicy poliuretanowej.

Niektóre żywice poliestrowe doskonale nadają się do zastosowań morskich.

Główne zastosowania

Enkapsulacja

Doniczkowanie

Uszczelnienie

Wspólny

Nasi strategiczni dostawcy

Nasza zdolność przetwarzania żywic i lakierów