Dwuskładnikowa żywica epoksydowa

Opis produktu

Żywice kapsułkujące, żywice zalewowe, dwuskładnikowe żywice epoksydowe utwardzają się zarówno w temperaturze pokojowej, jak i pod wpływem ciepła, w przeciwieństwie do jednoskładnikowych żywic epoksydowych. Jednak utwardzanie cieplne zwiększa gęstość sieciowania: mieszanina szybciej osiąga swój ostateczny poziom wytrzymałości i jest nieco mocniejsza niż w przypadku utwardzania na zimno.

Właściwości techniczne

Żywice epoksydowe oferują wysoką wydajność i są stosowane w aplikacjach, w których występują duże naprężenia.

Główne zastosowania

Enkapsulacja

Doniczkowanie

Uszczelnienie

Wspólny

Nasi strategiczni dostawcy

Nasza zdolność przetwarzania żywic i lakierów