Uszczelniacze poliuretanowe

Opis produktu

Szczeliwa poliuretanowe to jednoskładnikowe elastomerowe szczeliwa na bazie uretanu, które utwardzają się w temperaturze pokojowej. Są one używane głównie w zastosowaniach wymagających montażu i uszczelniania i są znane jako klej mastyksowy lub poliuretanowy klej mastyksowy.

Zaletą kitu poliuretanowego jest to, że jest on wysoce odporny na uderzenia i wibracje, dzięki swojej elastyczności (połączenie materiałów o różnych współczynnikach rozszerzalności cieplnej) i wysokiej wydajności mechanicznej.

W zależności od zastosowania, którego szukasz, wybierając uszczelniacz poliuretanowy, musisz pójść na kompromis między :

  • Elastyczność połączenia między 2 różnymi materiałami
  • Twardość pieczęci.

Właściwości techniczne

  • Dobra odporność na rozdarcie
  • Dobra odporność na warunki atmosferyczne
  • Doskonała odporność na promieniowanie UV
  • Odporność na wysokie temperatury
  • Doskonała wytrzymałość mechaniczna (wytrzymałość na rozciąganie i ścinanie)

Główne zastosowania

Wiązanie strukturalne

Wspólny

Nasi strategiczni dostawcy

Nasze możliwości przetwarzania klejów i uszczelniaczy