Jednoskładnikowy poliuretan

Opis produktu

Żywice poliuretanowe mogą być napełniane w celu modyfikacji ich parametrów (masy, objętości, twardości Shore'a, lepkości, tiksotropii i wyglądu).

Właściwości techniczne

  • Elastyczność
  • Szybkie utwardzanie
  • Szeroki zakres lepkości i twardości

Główne zastosowania

Enkapsulacja

Doniczkowanie

Nasi strategiczni dostawcy

Nasza zdolność przetwarzania żywic i lakierów