Szczeliwa silikonowe

Opis produktu

Szczeliwa na bazie silikonu to zazwyczaj polisiloksany, tj. łańcuch krzemowo-tlenowy, do którego mogą być przyłączone grupy organiczne, takie jak grupy metylowe.

Uszczelniacze silikonowe utwardzają się w temperaturze pokojowej pod wpływem wilgoci i są znane jako uszczelniacze RTV.

Istnieją 3 główne rodziny silikonów RTV (Room Temperature Vulcanization), w zależności od charakteru produktów uwalnianych podczas sieciowania:

  • Silikony octowe ;
  • Neutralne silikony alkoksylowe ;
  • Neutralne silikony oksymowe.

Właściwości techniczne

  • Bardzo dobra odporność na starzenie
  • Bardzo dobra odporność na warunki atmosferyczne
  • Promieniowanie UV
  • Bardzo dobre właściwości izolacji elektrycznej
  • Dobra odporność na chemikalia
  • Bardzo dobra odporność na wilgoć
  • Doskonała odporność na temperaturę

Główne zastosowania

Wiązanie strukturalne

Wspólny

Izolacja elektryczna

Nasi strategiczni dostawcy

Nasze możliwości przetwarzania klejów i uszczelniaczy