Poliester jednoskładnikowy

Opis produktu

Żywice poliestrowe to żywice impregnujące na bazie nienasyconych poliestrów z reaktywnymi monomerami. Monomery (styren, toluen winylowy, diallyphthalate) są również używane do rozcieńczania bazy, a następnie reagują z nią w wysokiej temperaturze.

Możemy zaoferować lakiery i żywice odpowiednie do wszystkich rodzajów obróbki (pojedyncze zanurzenie, zanurzenie, zanurzenie i laminowanie, zanurzenie próżniowe i ciśnieniowe itp.)

Właściwości techniczne

  • Żywica impregnująca
  • Odporność na wysokie temperatury

Główne zastosowanie

Impregnacja

Nasi strategiczni dostawcy

Nasza zdolność przetwarzania żywic i lakierów