Dwuskładnikowy poliuretan

Opis produktu

Jako żywica powłokowa, dwuskładnikowe żywice poliuretanowe polimeryzują w temperaturze pokojowej. Wysoko cenione za ochronę mechaniczną, niektóre żywice poliuretanowe nie rozprzestrzeniają płomienia, zapewniają izolację elektryczną i mogą być stosowane w trudnych warunkach (morskich, kompleksach petrochemicznych, rafineriach, kopalniach).

Właściwości techniczne

  • Szybkie wiązanie i stosunkowo krótki czas wyjmowania z formy.
  • Dzięki szerokiemu zakresowi twardości Shore'a, od miękkiej do sztywnej, dwuskładnikowe żywice poliuretanowe charakteryzują się niskim skurczem podczas polimeryzacji.
  • Egzotermiczność żywic poliuretanowych jest niższa niż żywic epoksydowych, co ma tę zaletę, że nie atakuje mniej lub bardziej delikatnych elementów.

Główne zastosowania

Doniczkowanie

Ochrona mechaniczna

Izolacja elektryczna

Ochrona przed ogniem

Nasi strategiczni dostawcy

Nasza zdolność przetwarzania żywic i lakierów