Beztlenowy monoskładnik

Opis produktu

Klej anaerobowy to jednoskładnikowy klej na bazie akrylu (niezawierający rozpuszczalników), który utwardza się w temperaturze pokojowej przy braku tlenu i w obecności jonów metali jako katalizatorów.

Aby zapobiec stwardnieniu kleju w pojemniku, butelki są zazwyczaj do połowy wypełnione powietrzem i przepuszczają powietrze, aby zapewnić stałą obecność tlenu.

Ze względu na swoje specyficzne właściwości, klej anaerobowy nadaje się do trzech głównych rodzajów zastosowań:

  • Hamowanie połączeń gwintowych
  • Mocowanie połączeń (tuleje, łożyska itp.)
  • Uszczelnienie gwintowane / płaskie

Właściwości techniczne

Jednoskładnikowe kleje anaerobowe zapobiegają poluzowaniom spowodowanym naprężeniami mechanicznymi, takimi jak wibracje, i chronią zespół przed korozją galwaniczną.

  • Utwardza się na częściach metalowych przy braku tlenu
  • Bardzo dobre uszczelnienie przed wodą, olejem i chemikaliami
  • Doskonała odporność na wibracje
  • Doskonała odporność na korozję

Główne zastosowania

Środek do zabezpieczania gwintów

Wiązanie strukturalne

Wspólny

Nasi strategiczni dostawcy

Nasze możliwości przetwarzania klejów i uszczelniaczy