Jednoskładnikowa żywica epoksydowa

Opis produktu

Jako żywice impregnujące, zalewowe lub hermetyzujące, żywice epoksydowe są stosowane głównie w celu uzyskania solidnego, odpornego na uderzenia zespołu.

Jednoskładnikowe żywice epoksydowe są termoutwardzalne, co oznacza, że twardnieją pod wpływem ciepła (temperatury). Żywica polimeryzuje, tworząc twardy, sztywny i solidny materiał.

Możemy zaoferować żywice odpowiednie do wszystkich rodzajów przetwarzania (proste namaczanie, namaczanie próżniowe i ciśnieniowe, odlewanie itp.

Właściwości techniczne

Wykazują one niewielki skurcz podczas procesu polimeryzacji. Oprócz wysokiej wydajności mechanicznej, żywice te dobrze zachowują się w wysokich temperaturach i przylegają do szerokiej gamy podłoży.

Epoksydowe żywice impregnujące mogą być stosowane jako lakiery o bardzo wysokiej odporności na temperaturę, odporności chemicznej i ochronie mechanicznej do impregnacji uzwojeń z drutu miedzianego w silnikach elektrycznych lub transformatorach elektrycznych.

Główne zastosowania

Enkapsulacja

Doniczkowanie

Impregnacja

Nasi strategiczni dostawcy

Nasza zdolność przetwarzania żywic i lakierów