Papier celulozowy

Opis produktu

Papiery celulozowe są wykonane z celulozy roślinnej (włókna występującego w drewnie) i mają dobre właściwości izolacji elektrycznej i termicznej, są nieprzepuszczalne i nie mają temperatury topnienia.

Są szeroko stosowane w przemyśle elektrotechnicznym: transformatory, izolacja kabli, tuleje kablowe itp. Papiery celulozowe są również stosowane w celu uniknięcia mieszania się z izolowanymi PVC i PE osłonami kabli wysokiego napięcia.

Aby zaspokoić szerokie potrzeby przemysłu, możemy dostarczyć różne rodzaje papieru celulozowego:

  • Papier o różnej gęstości
  • Różne zakresy grubości
  • Papier krepowy do nawijania kabli lub rur izolacyjnych
  • Papier o wysokiej gęstości do izolacji przewodów

Właściwości techniczne

  • Izolacja elektryczna (wysoka wytrzymałość dielektryczna)
  • Izolacja termiczna
  • Bezkonkurencyjny
  • Brak temperatury topnienia

Główne zastosowania

Izolacja elektryczna

Izolacja termiczna

Nasz strategiczny dostawca

Nasza zdolność konwersji dedykowana dla włókien i papieru