Badania i rozwój

Wspólnie tworzymy rozwiązania dla wyzwań przemysłowych naszych klientów.

badania i rozwój

Badania i rozwój

Nasz dział rozwoju i innowacji wspiera klientów w projektach badawczo-rozwojowych i technicznych, od studium wykonalności po fazę produkcji, aby pomóc im znaleźć odpowiednie rozwiązanie dla ich specyfikacji: 

  • wykonalność (techniczne studium wykonalności - zarys budżetu i harmonogram projektu)
  • badania i rozwój (specyfikacje techniczne - projektowanie prototypów - wybór optymalnego procesu transformacji)
  • preindustrializacja (próbki przemysłowe i optymalizacja procesów transformacji)
  • produkcja (walidacja dokumentów produkcyjnych i nośników)